Small–Mid Cap RMF กอง RMF

กองทุนบัวหลวง Small–Mid Cap RMF กอง RMF ใหม่ต่อยอดแนวคิด“คัดธุรกิจเด่น มีธรรมาภิบาลดี เพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน”เปิดขาย 12 – 16 พฤศจิกายน 2555 ที่ว่า “คัดพลังเล็กๆ สร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี” เป็นคำอธิบายที่สะท้อนให้เห็นแนวทางการลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ B-SM-RMF เป็นอย่างดี โดยจะเปิดขายระหว่างวันที่ 12 ถึง 16 พฤศจิกายน 2555 นี้

B-SM-RMF เป็นกองทุนที่ตอบโจทย์ของผู้แสวงหาโอกาสในการลงทุนระยะยาวควบคู่กับต้องการผลประโยชน์ทางภาษี โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งทางคุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กองทุนบัวหลวง กล่าวว่า “เราจะใช้หลักการลงทุน Good Stocks + Good Trade = Good Performance ที่ใช้กับทุกกองทุนของค่ายบัวหลวงมาคัดเลือกหุ้นของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีศักยภาพทางธุรกิจ มีแนวโน้มเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมีราคาหุ้นที่ยังต่ำกว่ามูลค่าแท้จริงที่ควรจะเป็นตามปัจจัยพื้นฐาน ที่สำคัญกิจการที่จะลงทุนนั้นเราเน้นที่บริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเบื้องต้นจะใช้อันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นเครื่องมือมากลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง”

คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการกองทุน กองทุนบัวหลวง กล่าวถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นของกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจขนาดกลางว่า ธุรกิจของกลุ่มเหล่านี้น่าจะมีโอกาสการเติบโตเพิ่มมากขึ้นโดยได้รับประโยชน์ของการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มนี้นักวิเคราะห์ก็ไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก และนักลงทุนต่างประเทศโดยปกติก็ไม่ได้ให้น้ำหนักการลงทุนเท่าใด ทำให้ราคาหุ้นของหลายบริษัทยังมีโอกาสปรับเข้าสู่ราคาตามปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสม และเมื่อนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาซื้อขายหุ้นในตลาดบ้านเรา ราคาหุ้นเหล่านี้น่าจะได้รับผลกระทบที่น้อยกว่า ไม่ว่าบวกหรือลบ

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมและช่องทางการขาย คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม กองทุนบัวหลวง กล่าวว่า กองทุน B-SM-RMF นี้ เหมาะกับนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวด้วยการเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งการเป็นเจ้าของกิจการก็คือการลงทุนที่มีกรอบระยะยาวนาน โดยมีเป้าหมายที่ผลตอบแทนอันเป็นกอบเป็นกำในอนาคต ส่วนเรื่องสิทธิประโยชน์สำหรับการลดหย่อนภาษีก็คล้ายกับได้โบนัสเนื่องจากเป็นกองทุน RMF

กองทุน B-SM-RMF จะเปิดเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายนนี้ โดยมีเงินทุนตามโครงการ 500 ล้านบาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 5,000 บาท

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ