เมื่อต้องเลือกลงทุนกับ RMF / LTF

ปีนี้มนุษย์เงินเดือนจะรวยขึ้น เนื่องจากโบนัสและเงินเก็บเก่า รวมทั้งเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น แม้จะไม่ได้รวยอู้ฟู่ แต่บางคนก็อาจต้องเข้าข่ายเสียภาษี แต่ทีนี้ก็ไม่อยากจะให้เงินเสียเปล่า จึงตัดสินใจที่จะเลือกลงทุนในกองทุนรวม กับการซื้อกองทุนอย่าง LTF และกองทุน RMF แต่ตัดสินใจไม่ถูกเนื่องจากไม่เคยลงทุนในกองทุนประเภทไหนมาก่อน วันนี้เราจะมาบอกว่า กองทุนรวม แบบไหนที่จะเหมาะกับคุณ และคุณควรเลือกซื้อกองทุนเพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษี mutual fund แบบไหนถึงจะเข้ากับความต้องการของคุณ

สำหรับคนที่ยังไม่เคยซื้อกองทุน LTF/RMF เพื่อลดหย่อนภาษีมาก่อน อาจยังไม่แน่ใจว่าคุณควรจะเลือกซื้อกองทุนประเภทไหนดี ซึ่งกองทุนทั้ง 2 ประเภทนี้แตกต่างกันมากทั้งในด้านจุดประสงค์ นโยบายการลงทุน และข้อจำกัดต่างๆ ที่คุณต้องเข้าใจและปฏิบัติตาม
รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 ต่อ จากกองทุน LTF และ RMF

ผู้ลงทุนในกองทุน LTF/RMF และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 ต่อดังนี้

  • ได้รับลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริงและไม่เกินกำหนด ในส่วนของ ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว สำหรับ LTF หรือ ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับ RMF
  • ได้รับยกเว้นภาษีทั้งเงินทุนและกำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (capital gain) ทั้งจำนวน โดยไม่ต้องนำไปรวมเป็นเงินได้ เพื่อคำนวณภาษีแต่อย่างใด

ด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ชัดเจน นับเป็นสิ่งจูงใจสำคัญให้ผู้มีรายได้ประจำนิยมซื้อกองทุน LTF และ RMF กันจำนวนมาก หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกองทุน LTF และ RMF มาเป็นอย่างดีแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะตัดสินใจเลือกลงทุนใน LTF และ RMF ให้เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ

การตัดสินใจเลือกลงทุน กับ กองทุน LTF และ กองทุน RMF

ในการเลือกว่าควรจะซื้อกองทุน LTF หรือ กองทุน RMF ดี คงต้องกลับมาถามตัวเองว่า คุณต้องการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทน หรือออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณ เพราะจุดประสงค์ของกองทุนทั้งสองนี้แตกต่างกันมาก โดยมีแนวทางพิจารณาดังนี้

กองทุนใหม่สัปดาห์นี้ พ.ย.55

  • หากคุณสนใจลงทุนในหุ้นระยะยาว ยอมรับความเสี่ยงและระยะเวลาในการลงทุนได้ พร้อมที่จะจัดสรรเงินมาลงทุนในส่วนนี้ โดยไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในอีก 4-5 ปีข้างหน้า สามารถลงทุนใน LTF เพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงจากตลาดหุ้นในระยะยาว ตามความเสี่ยงที่สูงได้
  • หากคุณสนใจที่จะออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ มีวินัยในการออมอย่างต่อเนื่องในระยะยาว มีเงินเก็บพร้อมที่จะลงทุนในทุกๆปี สามารถเลือกลงทุนใน RMF เพื่อการเกษียณอย่างเป็นสุข โดยเลือกลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับผลตอบแทนที่ต้องการ บนความเสี่ยงที่คุณรับได้
  • หากคุณยังไม่พร้อมที่จะลงทุน ตามเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละกองทุน หรือมีปัญหาด้านเงินทุนที่จะนำมาลงทุน อาจพิจารณางดเว้นการลงทุนออกไปก่อนก็ได้ เพราะหากมีการผิดเงื่อนไขขึ้นมา ก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ เพราะจะต้องดำเนินการคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนไปทั้งหมด และยังต้องเสียภาษีจากกำไรที่ได้อีก ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากทีเดียว
  • หากคุณต้องการลดหย่อนภาษีสูงสุด ต้องการลงทุนในกองทุนหุ้นพร้อมกับเก็บเงินเพื่อการเกษียณ โดยไม่ติดขัดในเงื่อนไขใดๆ สามารถเลือกลงทุนในกองทุน LTF และ RMF ได้พร้อมกัน ตามจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถลดหย่อนได้

กองทุนรวม แตกต่างด้านการลงทุน

โดยทั่วไป กองทุน LTF มีเงื่อนไขการลงทุนที่น้อยกว่า ทั้งในเรื่องของเงินลงทุน ความต่อเนื่อง และระยะเวลาการลงทุน ประกอบกับมีอัตราผลตอบแทนคาดหวังที่สูงกว่าในระยะยาว แม้จะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูง ในความผันผวนของตลาดหุ้น ทำให้กองทุน LTF ได้รับความนิยมมากกว่า กองทุน RMF โดยเฉพาะผู้ที่ยังมีอายุไม่มากนัก รวมถึงผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน

ในขณะที่ผู้เริ่มมีอายุมากขึ้นไม่ต้องการเสี่ยงกับการลงทุนในหุ้น ซึ่งมีความผันผวนสูง ยอมรับในผลตอบแทนในระดับต่ำถึงปานกลางได้ เน้นเรื่องการเก็บออมเพื่อความสุขสบายในวัยเกษียณ ก็มีโอกาสที่จะเลือกลงทุนใน กองทุน RMF มากกว่า โดยเฉพาะคนที่ไม่มีสวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มารองรับ

สำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมจะลงทุน ไม่มั่นใจว่าจะทำตามเงื่อนไขได้ หรือมีภาระภาษีที่ต้องจ่ายไม่เยอะ ก็อาจไม่จำเป็นที่จะซื้อกองทุนทั้ง 2 ประเภทนี้เลย เมื่อมองค่าลดหย่อนภาษีเป็นส่วนลดของการลงทุน ถ้าเราไม่ต้องการลงทุนตามเงื่อนไขเหล่านั้นจริงๆ ก็ไม่จำเป็นต้องสนใจส่วนลดเหล่านั้น ยังมีตัวเลือกในการซื้อกองทุนทั่วไปอีกมาก ที่ไม่มีข้อจำกัดเหมือนกองทุนทั้ง 2 ประเภทนี้

ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงซึ่งมีภาระภาษีที่ต้องจ่ายมาก ถ้ามีเงินทุนพร้อมที่จะลงทุน โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เต็มที่ โดยการซื้อกองทุนทั้ง 2 ประเภทให้เต็มจำนวนสูงสุดตามที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งนับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ได้ส่วนลดทางภาษีในทันทีจากการลงทุน พร้อมเปิดโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวจากตลาดหุ้น และสร้างความมั่งคั่งสู่วัยเกษียณอย่างสวยงาม

มาถึงตอนนี้ ทุกท่านคงสามารถหาคำตอบให้กับตัวเองได้แล้วว่า ควรจะเลือกลงทุนในกองทุน LTF หรือ กองทุน RMF ดี ที่จะเหมาะสมกับสภาวะการเงินและเป้าหมายการลงทุนของคุณ แต่การตัดสินใจเลือกกองทุน ควรจะรู้จักกับ fund manager ของกองทุนนั้นๆ ก่อนเสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ