กสิกรไทย เอาใจผู้ลงทุน LTF/RMF

บลจ.กสิกรไทยเปิดตัวบริการใหม่รายแรกเอาใจผู้ลงทุน LTF/RMF Download หนังสือรับรองการซื้อออนไลน์ ควบแนบไฟล์ผ่าน E-mail ลดปัญหาเอกสารสูญหาย พร้อมยื่นขอคืนภาษีได้ทันใจ เริ่ม 21 ม.ค.นี้ ซึ่งนางสาวยุพาวดี ตู้จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.เตรียมเปิดตัวบริการใหม่ให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF/RMF ออนไลน์ผ่าน www.kasikornasset.com เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในกองทุน LTF/RMF กสิกรไทย ในการใช้เอกสารประกอบการยื่นและใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับปีภาษี 2555 โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 21 มกราคมนี้

บลจ.กสิกรไทยพร้อมจะเปิดตัวบริการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF-RMF ออนไลน์เป็น บลจ.แรก เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเตรียมพร้อมยื่นภาษีให้แก่ผู้ลงทุนในกองทุน LTF/RMF กสิกรไทย รวมทั้งช่วยลดปัญหาจากกรณีที่เอกสารทางไปรษณีย์สูญหายได้อีกด้วย ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเข้าไปเพื่อดาวน์โหลดได้ผ่าน www.kasikornasset.com ได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงคลิกเลือกเมนู “ขอหนังสือรับรองการซื้อ LTF/RMF ปี 2555” กรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน และเลขบัญชีกองทุนของตนเอง ระบบจะแสดงข้อมูลการซื้อกองทุน LTF/RMF ในปี 2555 ของท่านอย่างครบถ้วน ทั้งยังสามารถเลือกพิมพ์หนังสือรับรองดังกล่าวด้วยตนเองเพื่อไปใช้ประกอบการยื่นภาษีได้ทันที

นางสาวยุพาวดีกล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดส่งหนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF/RMF กลุ่มผู้ลงทุนที่สมัครใช้บริการ K-Mutual Fund e-News & Report จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับบริการส่งหนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF-RMF ในรูปแบบ .pdf file ทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ภายใน 17 มกราคม 2556 แทนการนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ซึ่งไม่เพียงเพิ่มความความสะดวกให้ผู้ลงทุนได้รับหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน LTF/RMF ที่รวดเร็ว หากยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง ส่วนผู้ลงทุนที่ไม่ได้สมัครใช้บริการ K-Mutual Fund e-News & Report จะยังคงได้รับเอกสารทางไปรษณีย์ ซึ่ง บลจ.กสิกรไทยคาดว่าจะสามารถทยอยจัดส่งได้ครบถ้วนภายใน 25 มกราคมนี้

ที่มา http://manager.co.th

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ