ไทย-ลาว ขยายกรอบการลงทุน

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานร่วมฝ่ายไทย พร้อมด้วยนายนาม วิยะเกด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประธานร่วมฝ่าย สปป.ลาว รวมทั้งผู้แทนภาครัฐทั้ง 2 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าของลาว ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2555 ที่โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ 2 ประเทศได้บรรลุแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า ครอบคลุมในทุกมิติการค้า และการลงทุน เพื่อผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยได้ตั้งเป้าหมายจะเพิ่มมูลค่าการค้าทั้ง  2 ฝ่าย จาก 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น2 เท่า หรือคิดเป็นมูลค่า  8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 โดย 2 ฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกันในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการค้า และการลงทุน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้า โดยเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรและด่านสากล การดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร ณ จุดเดียว; การแสดงสินค้าโอทอป รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ

ขณะเดียวกัน ทั้ง 2 ฝ่ายได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มการลงทุนของไทยในลาว จากปีที่ผ่านมา ไทยอยู่ลำดับที่ 3 รองจากเวียดนาม และจีน ที่มีมูลค่า 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และหากดูตัวเลขการค้าทั้ง 2 ฝ่ายในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีการขยายตัวร้อยละ 35.8 โดยไทยส่งออกมากกว่า 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การนำเข้าอยู่ที่ 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสินค้าสำคัญที่ส่งออก  ได้แก่  น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบเหล็ก และอื่น ๆ ขณะที่ปัญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะเส้นทางการเชื่อมต่อระหว่างไทยไปลาว ซึ่งกระทรวงคมนาคมของทั้ง 2 ประเทศ จะเดินหน้าหารือ เพื่อเดินหน้าโครงการต่าง ๆ โดยในปีหน้า ลาวจะเป็นเจ้าภาพการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าของลาวครั้งต่อไป ในปีหน้า

สำนักข่าวไทย

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ