โกลเบล็กฯ แนะซื้อกองทุน GOLD99ETF

นายทรงวุฒิ อภิรักษ์ขิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด(มหาชน) หรือ GBX กล่าวว่า ในปัจจุบันราคาทองคำยังสามารถปรับตัว และมีแนวโน้มราคาในระดับสูงจากความต้องการของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั่วโลก ซื้อทองคำแท่งเพื่อเป็นทุนสำรองของประเทศ รวมถึงเพื่อรักษาค่าเงินเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าต่อการลงทุน

ดังนั้น บมจ.โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ และ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้ค้าทองคำ และตัวแทนการลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ จึงร่วมมือกับพันธมิตร คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด เปิดขายไอพีโอกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ โกลด์ อีทีเอฟ หรือ GOLD99 โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนเปิดที่มีการลงทุนในทองคำแท่ง ซึ่งราคาซื้อขายในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาทองคำแท่งในตลาดทองคำ ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถซื้อขายบนกระดานผ่านตัวแทนได้ เนื่องจาก GOLD99 มีการซื้อขายเช่นเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

สำหรับกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ โกลด์ อีทีเอฟ หรือ GOLD99 มีลักษณะเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในทองคำแท่ง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยทองคำแท่งที่กองทุนจะลงทุนจะต้องมีมาตรฐานความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 99.50% และเป็นทองคำแท่งที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในประเทศไทยหรือในระดับสากล โดยกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับดัชนีราคาทองคำอ้างอิง

“ในฐานะที่เราเป็นผู้ค้าทองคำ และมีการลงทุนในทองคำจึงมองหาแนวทางในการลงทุนด้านอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ เพื่อต่อยอดและตอกย้ำความครบวงจรของบริษัทฯ ซึ่งกองทุน GOLD99 ถือเป็นการตอบโจทย์ที่ดี เนื่องจากการลงทุนในทองคำยังเป็นกระแสความต้องการอย่างต่อเนื่อง และให้ผลตอบแทนต่อผู้ลงทุนเป็นที่น่าพอใจ จากการที่ราคาแม้จะผันผวนแต่ยังอยู่ในระดับสูง”นายทรงวุฒิ กล่าว

อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิด GOLD99 ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ระหว่างช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร.02-672-5965 หรือ www.globlex.co.th

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ