แอสเซท พลัส เปิดขาย-รับซื้อคืนกองทุนรอบใหม่

บลจ. แอสเซท พลัส จะเปิดขายและรับซื้อคืนรอบใหม่กองทุน ASP-TFIXED7 และ ASP-SIF3 วันที่ 31 ต.ค. 2555 นี้ โดยเตรียมเปิดขายและรับซื้อคืนรอบใหม่ 2 กองทุนตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7 (ASP-TFIXED7) อายุประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทนประมาณ 3.10%ต่อปี* และกองทุนเปิดแอสเซทพลัสทรัพย์มั่นคง 3 (ASP-SIF3) อายุประมาณ 3 เดือน ผลตอบแทน 2.80%ต่อปี* โดยจะเปิดขายและรับซื้อคืนรอบใหม่ 31 ตุลาคม 2555 นี้

นางสาวฤดี ปติอารยกุล ผู้จัดการกองทุนอาวุโส เปิดเผยว่า ทางธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ปรับลดอัตราการขยายตัวของ GDP ในปี 2556 อยู่ที่ระดับ 4.6% จากเดิมคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 5% เนื่องจากคาดว่าการส่งออกจะลดลงในอัตราที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของการบริโภคในประเทศ เนื่องจากมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของประเทศต่างๆ ยังไม่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโลกที่ยังคงอ่อนแอและแนวทางปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยูโรยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน อย่างไรก็ดี คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังมีความกังวลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจมากกว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในประเทศ ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์และปัจจัยต่างๆที่กระทบต่อการฟื้นฟเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการขายและการตลาด กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ซึ่งยังมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางที่ชัดเจนได้ อาทิ การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ การเติบโตในอัตราที่ลดลงของเศรษฐกิจประเทศจีน

กองทุนเปิดใหม่ กองทุนใหม่ กองทุนออกใหม่ กองทุน ipo

ดังนั้น สำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำ บริษัทฯ ยังคงแนะนำให้ลงทุนในระยะสั้น 3 เดือน ถึง 6 เดือน เพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงินและรอจังหวะเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น โดยในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ จะ Rollover 2 กองทุนตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7 (ASP-TFIXED7) ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ไทยสามารถลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่าสินทรัพย์ อายุประมาณ 6 เดือน

โดยเปิดเสนอขายเป็นรอบระยะเวลา ซึ่งรอบการลงทุนนี้กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตั๋วเงินคลัง หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตั๋วแลกเงิน เงินฝากต่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์ ซึ่งบริษัทฯได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ ผลตอบแทนประมาณ 3.10% ต่อปี และ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทรัพย์มั่นคง 3 (ASP-SIF3) ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ไทย อายุประมาณ 3 เดือน โดยเปิดเสนอขายเป็นรอบระยะเวลา และรอบการลงทุนนี้จะพิจารณาลงทุนในตั๋วแลกเงิน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตั๋วแลก และเงินฝาก ผลตอบแทนประมาณ 2.80% ต่อปี

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ