ไทยพาณิชย์แนะลงทุนกองทุนเปิดหุ้นจีน

นายศรชัย สุเนต์ตา รองกรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้เปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนช่วงนี้ให้จับตาเศรษฐกิจประเทศจีนซึ่งมีแนวโน้มค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น จากนโยบายรัฐบาลกลับมาให้ความสนใจการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ด้วยนโยบายการเงินผ่อนคลาย และการส่งออกฟื้นจากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น การปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากนโยบายผ่อนคลายด้านดอกเบี้ยในปี 2012 ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวลงของอัตราเงินเฟ้อ อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจเน้นกระจายรายได้ และปรับการผลิตให้ทันสมัย หนุนการบริโภคภายในประเทศ จึงเป็นโอกาสเหมาะในการซื้อหรือลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศจีน โดยอนาคตมองว่าสัญญาณดัชนีชี้นำเศรษฐกิจจีนแสดงเศรษฐกิจผ่านจุดต่ำสุด เงินลงทุนไหลเข้าตลาด North Asia ต่อเนื่อง และตลาดหุ้นจีนยังมีราคาถูกเมื่อเทียบกับอดีต และตลาดหุ้นถูกเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นเอเชียด้วย ในขณะที่การปรับประมาณการผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนมีเสถียรภาพตามภาวะเศรษฐกิจ

สำหรับกองทุนที่แนะนำคือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน SCB CHINA EQUITY OPEN END FUND (SCBCE) ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ได้แก่ Hang Seng H-Share Index ETF เพียงกองทุนเดียว เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายกองทุน ใกล้เคียงกับดัชนี Hang Seng China Enterprises Index (H-Share Index) โดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน มีผลดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 12.62% ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 13.77% และย้อนหลัง 3 เดือนอยูที่ 14.24%

อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวัง คือ เศรษฐกิจจีนยังคงขยายตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต โดยรัฐบาลยังคงจับตามองฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ และแนวโน้มเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี อาจทำให้ธนาคารกลางจีน (PBOC) มีความระมัดระวังในการใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงิน

ที่มา thanonline.com

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ