เคล็ดลับการออมเงิน

การออมเงินให้ได้ 1,000,000 บาท ไม่ใช่เรื่องยาก ทุกคนก็สามารถทำได้เพียงแค่มีวินัยในการออมและบริหารเงิน โดยการออมก็มีหลายรูปแบบ เช่นการเก็บเป็นเงินสด การฝากเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อกองทุนรวม หรือการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ระยะเวลาและอัตราผลตอบแทนจะเป็นตัวบอกว่าต้องเก็บเงินนานเท่าไหร่ ซึ่งหากเราเริ่มสะสมการออมและการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ก็ไม่ไกลอีก

คำถามยอดฮิตที่นิยมถามกันอย่างมากเมื่อคิดที่จะลงทุนในกองทุนก็คือ “ช่วงเวลานี้ลงทุนได้หรือยัง” คงไม่มีใครตอบได้แน่ๆ และโดยอุปนิสัยของนักลงทุนทั่วไปนิยมลงทุนแบบม้วนเดียวจบ และคาดหวังให้ได้กำไรสูงสูดอีกด้วย ซึ่งหมายถึงต้องลงทุนในช่วงเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนถูกที่สุดในรอบปี เป็นเรื่องที่คาดการได้ยากว่าช่วงเวลาใดเหมาะสมที่สุด (Market Timing) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในและต่างประเทศมีความผันผวนเป็นอย่างมาก อีกทั้งถ้าไม่ลงทุนและรอดอกเบี้ยจากเงินฝากก็งอกเงยไม่ทันเงินเฟ้ออีกด้วย จึงยากที่จะตอบคำถามเรื่องช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดได้ เคยมั๊ยครับที่คิดว่าวันนี้ ราคาหน่วยลงทุนน่าจะต่ำที่สุดแล้ว “ลงทุนเลย” ปรากฏว่าเวลาผ่านไปราคากลับลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้รู้สึกว่า “ไม่น่าลงทุนวันนั้นเลย น่าจะรอลงทุนวันนี้ดีกว่า” แต่ถ้าในทางกลับกัน ราคากลับสูงขึ้นแล้วเราไม่ได้ลงทุนเมื่อวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูก เราก็จะต้องลงทุนในราคาที่แพงกว่าเป็นต้น

ดังนั้นหากเราทยอยลงทุนสม่ำเสมอในสัดส่วนเงินที่เท่าๆกันทุกเดือนในระยะยาวนั้น สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนเพียงครั้งเดียว เพราะการลงทุนสไตล์ทยอยลงทุนทุกเดือนเป็นการเฉลี่ยต้นทุนของเงินลงทุนและความเสี่ยงจากความผันผวนของราคากองทุนในตลาดให้ต่ำลง จึงเป็นที่มาของสไตล์การลงทุนที่เรียกว่า ใช้เงินน้อย ทยอยออม ด้วยกองทุนรวม : Monthly Pay Money Plus (MPMP) แถมยังสามารถใช้เงินก้อนเล็ก ในการลงทุนได้อีกด้วย

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กองทุนเปิดใหม่

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ