คนชนชั้นกลางเป็นกลุ่มคนที่เสียภาษีมากที่สุด เพราะว่าแหล่งที่มาของรายได้นั้นชัดเจน ตรงไปตรามา เสียภาษีตามขั้นบันไดตั้งแต่ 0% เมื่อมีเงินได้ไม่เกิน 150,000 บาท (ต่อปี) จนถึงขั้นบนสุด 35% เมื่อมีรายได้เกินกว่า 4,000,000 บาท แถมนายจ้างใจดีกลัวเราปวดหัว เลยได้ทำการทยอยหักเงินภาษีเข้ารัฐโดยเราอาจไม่รู้ล่วงหน้าว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรในการหัก หน้าที่พลเมืองชั้นดีอย่างเราจึงต้องคอยสืบเสาะหาทางลดหย่อนกันเอาเองตามอัธยาศัย

มีข่าวดีมาบอก ในปี 2556 นี้ กรมสรรพากรจะเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราที่ลดลงตามขั้นบันได โดยจะมีอยู่ 4 กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเรียกเก็บภาษีในอัตราใหม่ ส่วนอีก 4 กลุ่มที่เหลือยังคงเสียภาษีในอัตราเดิม ดังนี้

  • คนที่มีรายได้ไม่ถึง 150,000 บาท จะได้รับการลดหย่อนโดยไม่ต้องเสียภาษีตามเดิม
  • คนที่มีรายได้ 150,001-300,000 บาท/ปี เสียภาษีลดลง 5% จากเดิมที่เคยเสียอยู่ 10%
  • คนที่มีรายได้ 300,001-500,000 บาท/ปี เสียภาษีในอัตรา 10% ตามเดิม
  • คนที่มีรายได้ 500,001-750,000 บาท/ปี เสียภาษีในอัตรา 15% ลดลงมา 5% จากอัตราเดิม 20%
  • คนที่มีรายได้ 750,001-1,000,000 บาท/ปี เสียภาษีในอัตรา 20% ตามเดิม
  • คนที่มีรายได้ 1,000,001-2,000,000 บาท/ปี เสียภาษีในอัตรา 25% ลดลงมา 5% จากอัตราเดิม 30%
  • คนที่มีรายได้ 2,000,001-4,000,000 บาท/ปี เสียภาษีในอัตรา 30% ตามเดิม
  • คนที่มีรายได้ 4,000,001 ขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 35% ลดลงมา 2% จากอัตราเดิม 37%

Infographic ตารางภาษีแบบใหม่ โดย K-Expert Tips

สมมุติว่าคุณมีรายได้ต่อเดือน 50,000 บาท (600,000 บาทต่อปี หลังจากหักค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้ 30,000 บาท คุณจะมีรายได้สุทธิในการคำนวณภาษีอยู่ที่ 570,000 บาท)
จากนั้นให้คุณคำนวณการเสียภาษีตามขั้นบันไดดังนี้ครับ 150,000 บาทแรก (0%), 150,001-300,000 บาท (5%=7,500 บาท), 300,001-500,000 (10%=20,000 บาท), 70,000 บาท
ที่เหลือ (15%=10,500 บาท) รวมแล้วจากฐานเงินเดือนที่ว่า คุณมีหน้าที่เสียภาษีเป็นเงิน (7,500+20,000+10,500=38,000 บาท)

หากคุณมีค่าลดหย่อนเพิ่มเติมเช่นซื้อกองทุน LTF เป็นเงิน 70,000 บาท คุณจะประหยัดภาษีไปได้ถึง 10,500 บาท (27.6%)

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ