ดอกเบี้ยต่ำ เน้นลงทุนตราสารหนี้

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยต่ำถึงกลางปี 56 ที่ บลจ.ฟันธงนั้น กนง.ยังไม่ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย R/P ในวันที่ 9 มกราคมนี้ แม้เห็นสัญญาณเงินเฟ้อปรับขึ้น มั่นใจยังอยู่ในกรอบที่แบงก์ชาติกำหนด พร้อมแนะลงทุนสั้นต่อไป ชูทางเลือกเปิดขายกองตราสารหนี้เพิ่มทั้งไทย-เทศ

ด้าน บลจ.กรุงศรีได้ทำการเปิดขาย กองทุนกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M51 (KFFIX6M51) อายุประมาณ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 8-14 ม.ค. 56 ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตราสารหนี้ระยะสั้นออกโดย ธ.ธนชาต จก. (มหาชน) สัดส่วนการลงทุน 12% ตั๋วแลกเงินออกโดย บ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จก. (มหาชน) สัดส่วนการลงทุน 12% เป็นต้น

ด้าน บลจ.แอทเซทพลัสจะ Rollover กองทุนเปิดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหนี้ 4 (ASP-ACFIXED4) ในวันที่ 9 มกราคมนี้ ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ในประเทศที่เสนอขายเป็นรอบระยะเวลา โดยรอบการลงทุนนี้มีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินหรือเงินฝากในประเทศ ผลตอบแทนประมาณ 2.95% ต่อปี

ขณะที่ บลจ.กสิกรไทยฯ จะเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศประเภทกำหนดอายุโครงการจำนวน 3 กองทุน อายุ 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ในวันที่ 8-14 มกราคม 2556 เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำแต่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าการลงทุนกับตราสารหนี้ในประเทศที่มีอายุใกล้เคียงกันในภาวะดอกเบี้ยขาลง ประกอบด้วย

อ้างอิงข่าว ดอกเบี้ยงต่ำจาก manager.co.th

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ