กองทุนตราสารหนี้ ผลตอบแทนสูง

บลจ.กรุงไทย ฟินันซ่า ธนชาต พร้อมใจเปิดขายกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ชูผลตอบแทนสูง ซึ่งนายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้ บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ในวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเป็นทางเลือกให้กลุ่มลูกค้าที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง ภายหลังจากที่บริษัทประสบความสำเร็จในการจำหน่ายกองทุนทริกเกอร์ โดยในเดือนนี้สามารถขายได้มูลค่ากว่า 4,500 ล้านบาท

ในสัปดาห์นี้ บริษัทจึงเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 74 (KTSUPB74) อายุ 6 เดือน มูลค่าโครงการ 7,000 ล้านบาท เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ 60%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งประกอบด้วย เงินฝากประจำ Union National Bank, เงินฝากประจำ Abu Dhabi Commercial Bank , ECP ค้ำประกันโดย SBER Bank และMTNออกโดย Banco Santander Brazil S.A. ส่วนที่เหลือลงทุนในหุ้นกู้/ตั๋วแลกเงิน สถาบันการเงิน/บริษัทเอกชน ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 3.00% ต่อปี

นอกจากนี้ยังเพิ่มอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการล็อกผลตอบแทนยาว โดยบริษัทเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 31 ( KTFF31 ) อายุ 1 ปี มูลค่าโครงการ 7,000 ล้านบาท เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ 87% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ประกอบด้วย เงินฝากประจำ Union National Bank, ECP ค้ำประกันโดย SBER Bank, ECP ค้ำประกันโดย VTB Bank, MTN ออกโดย Banco Santander Brazil S.A. ส่วนที่เหลือลงทุนในหุ้นกู้ /ตั๋วแลกเงิน สถาบันการเงิน/บริษัทเอกชน ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 3.25% ต่อปี

สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรภาครัฐ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรับตัวลดลง เนื่องจากอยู่ในช่วงรอปัจจัยใหม่ เช่น แนวโน้มปัญหาเศรษฐกิจในต่างประเทศ และการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.75% และคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงใน 1-3 เดือนข้างหน้า ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ประเภท 6 เดือนอยู่ระหว่าง 1.95-2.80% สำหรับธนาคารขนาดเล็กอยู่ที่ประมาณ 2.00-3.30% ซึ่งผลตอบแทนกองทุนของบริษัทมีโอกาสสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและไม่เสียภาษีอีกด้วย

ทางด้านนายธีรพันธุ์ จิตตาลาน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ฟินันซ่า จำกัด แสดงความเห็นว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะลดดอกเบี้ยนโยบายลงในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันพุธ 20 ก.พ.นี้

ผมคิดว่า กนง.จะปรับดอกเบี้ยลงในวันที่ 20 ก.พ.นี้ เพื่อชะลอเงินไหลเข้า แม้ว่าเศรษฐกิจไทยพื้นฐานจะดี แต่ขณะนี้เราเรากำลังอยู่ในสงครามค่าเงิน ที่หลายประเทศ กดค่าเงินตนเองให้อ่อน การใช้นโยบายบาทแข็งด้วยการไม่ลดดอกเบี้ย จะทำให้ส่งออกของไทยมีปัญหา และเงินไหลเข้าจะสร้างฟองสบู่ในประเทศซึ่งนั่นจะเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจมากกว่าฟองสบู่ที่เกิดจากลดดอกเบี้ย เพราะแบงค์ชาติสามารถใช้มาตรการคุมฟองสบู่เฉพาะจุดหลังลดดอกเบี้ยได้

ทั้งนี้ บลจ.ฟินันซ่า เสนอกองทุนตราสารหนี้ ระยะสั้น อายุ 3 เดือน ชื่อ กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3 เดือน 4 (FAM FIPR3M4) ซึ่งให้ประมาณการผลตอบแทนที่ 2.90% ต่อปี โดยเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 18-26 ก.พ. 56 นี้โดยสินทรัพย์ในกองตราสารหนี้ ที่ลงทุนจะเป็นเงินฝากธนาคารต่างประเทศและในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีหรืออยู่ในระดับที่ลงทุนได้ขึ้นไป

ทางด้านนางสาวทิพวัลย์ เอี่ยมโอภาส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. ธนชาต จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ จะทำการเสนอขาย กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M20 (TFI6M20) ระยะเวลาลงทุนประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทนประมาณ 3.05% ต่อปี มีเป้าหมายลงทุนในเงินฝากสกุลเงิน Arab Emirates Dirham ของ Abu Dhabi Commercial Bank ประมาณ 22% / Union National Bank ประมาณ 22% ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ที่ออกโดย Emirates NBD ประมาณ 20.90% ลงทุนในตั๋วแลกเงิน ที่ออกโดย บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง / บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น ประมาณ 22% ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดย บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส ประมาณ 13% และลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ประมาณ 0.10% อายุประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทนรวมของตราสารประมาณ 3.2232% ต่อปี โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนประมาณ 0.1732% ต่อปี

และเมื่อครบกำหนดอายุกองทุน เงินจะเข้ากองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH) ทั้งนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนสำหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน โดยกองทุนจะเสนอขายครั้งเดียววันที่ 19-26 กุมภาพันธ์ 2556

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ