ลงทุนระยะสั้นผันผวน

หุ้นไทยยังผันผวน แต่ระยะยาวยังเติบโต โดย บลจ.กรุงศรี ประเมินระยะสั้นหุ้นไทยผันผวนจากแรงเทขายทำกำไรจากนักลงทุนเป็นระยะๆ แต่มองยาวหุ้นไทยยังไปไกล เหตุได้อานิสงค์เงินไหลเข้าตลาดเกิดใหม่ พื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังแข็งแกร่ง ล่าสุดส่งกองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 5% พลัส 5% ทริกเกอร์ 1 ตั้งเป้าผลตอบแทนโดยรวม 10% ในระยะเวลา 10 เดือน เสนอขายครั้งเดียวระหว่างวันที่ 24 – 30 เม.ย. 56

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี จำกัด กล่าวว่า บริษัทยังคงมีมุมมองว่าที่ดีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทย แม้ในระยะสั้นอาจมีความผันผวนอยู่บ้าง รวมถึงอาจมีแรงขายทำกำไรจากนักลงทุนเป็นระยะๆ แต่โดยภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากพื้นฐานเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีแนวโน้มเติบโตจากการลงทุนทั้งในส่วนของภาคเอกชนและในส่วนของภาครัฐซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท การพึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศที่พัฒนาแล้วลดลงอย่างมีนัยะสำคัญ

ทั้งนี้การบริโภคภายในประเทศยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำโครงการลงทุนของภาคเอกชนเติบโตอย่างต่อเนื่องผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มเติบโตดี รวมทั้งได้รับปัจจัยจากแนวโน้มเงินลงทุนทั่วโลกไหลเข้าตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับต่ำไปอีก 2-3 ปีข้างหน้า ส่งผลให้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังมีความน่าสนใจ

นายฉัตรพี กล่าวต่อว่า บลจ.ได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 5%พลัส5%ทริกเกอร์1 (KFEQ5P5-1) อายุโครงการประมาณ 10 เดือน มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการดีในระยะกลางถึงยาว ซึ่งกองทุน KFEQ5P5-1ตั้งเป้าจ่ายผลตอบแทนเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นรวมกันประมาณ 10% กองทุนดังกล่าวมีจุดเด่นที่ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนเร็วขึ้นจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 5% หรือเท่ากับ 10.50 บาท ณ วันใดวันหนึ่ง หรือภายใน 5 วันทำการติดต่อกัน

โดยบริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในอัตราไม่น้อยกว่า 5% ของมูลค่าที่ตราไว้หรือ 0.50 บาทต่อหน่วย และครั้งที่ 2 อีก 5% เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 11.15 บาท ณ วันใดวันหนึ่ง หรือภายใน 5 วันทำการติดต่อกัน และบริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนโดยอัตโนมัติ

สำหรับกองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 5%พลัส5%ทริกเกอร์1 ป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนในตราสารทุน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองโอกาสการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นไทยและต้องการเข้ามาลงทุนเพื่อผลตอบแทนตามเป้าหมาย สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ การจัดสรรเงินบางส่วนมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยในจังหวะที่เหมาะสมกับกองทุน KFEQ5P5-1จะช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนได้

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ