มือใหม่หัดลงทุนในกองทุนรวม

หนึ่งในทางเลือกการลงทุนที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ลงทุนมือใหม่ ที่เข้าใจในการลงทุนน้อย นั่นคือ การลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวม เป็นที่ทราบกันดีว่า การออมเงินกับธนาคารพาณิชย์ในยุคปัจจุบันนี้ให้อัตราดอกเบี้ย หรืออัตราผลตอบแทนที่ต่ำมากๆ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อแล้ว อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงซึ่งได้รับจากการออมจะมีค่าติดลบ ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายๆ คน เริ่มที่จะหันมองไปที่การลงทุนซึ่งเป็นวิธีที่สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการลงทุน กลับกลายเป็นโจทย์ที่หลายๆ คนกลับต้องมานั่งคิดแล้วคิดอีก เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจ และความพร้อมในหลายๆ ด้าน อีกทั้งทางเลือกในการลงทุนก็มีตั้งมากมายหลากหลายประเภทที่ให้ผลตอบแทน และมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป แล้วอย่างนี้จะเริ่มต้นลงทุนกันอย่างไรดีละ

แน่นอนว่า หนึ่งในทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจมากๆ และน่าจะตอบโจทย์ให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นมือใหม่เพิ่งหัดเริ่มต้นลงทุนซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนค่อนข้างน้อย หรือยังไม่พร้อมที่จะลงทุนด้วยตนเอง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น ก็คือ การลงทุนในหน่วยลงทุน (Unit Trust) ของ “กองทุนรวม (Mutual Fund)” นั่นเอง โดยเรามาเริ่มต้นจากการทำความรู้จักกับกองทุนรวมกันเสียก่อน แท้จริงแล้ว กองทุนรวม เป็นการระดมเงินทุนจากการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนหลายๆ ราย แล้วนำเงินที่ระดมได้นั้นมารวมกันเป็นกองทรัพย์สินกองใหญ่ หลังจากนั้นจึงนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนที่ระบุเอาไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขาย โดยมีผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นมืออาชีพที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) มาทำหน้าที่บริหารจัดการลงทุนแทนให้

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากคำนิยามดังกล่าวข้างต้นแล้ว กองทุนรวมน่าจะช่วยลดความไม่พร้อมในด้านต่างๆ ให้แก่มือใหม่หัดลงทุนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง…

๐การมีทุนทรัพย์ในจำนวนจำกัด ที่ส่งผลให้การเข้าถึงหลักทรัพย์บางประเภทอาจเป็นไปไม่ได้เลย หากหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และยังทำให้การกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ มีจำนวนไม่มากพอที่จะลดความเสี่ยงจากการลงทุนลงได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การนำเงินมาลงทุนร่วมกันในกองทุนรวมซึ่งถือเป็นรูปแบบการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนจำนวนไม่มากนัก เริ่มต้นเพียงแค่หลักพันบาทขึ้นไปก็สามารถลงทุนได้แล้ว ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้ลงทุนรายย่อยอย่างเราๆ มีอำนาจในการลงทุนเพิ่มขึ้น (ใช้เงินน้อยแต่สามารถลงทุนได้ใหญ่ขึ้น) หากยังช่วยให้เราสามารถกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงได้มากขึ้นอีกด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนด้วยตนเอง

๐ไม่มีเวลาในการหาข้อมูล และติดตามผลการลงทุน แน่นอนว่า การลงทุนด้วยตนเอง ย่อมต้องเสียเวลาศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ตลอดจนต้องเฝ้าดู และติดตามผลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ หากเราไม่ใช่ผู้ลงทุนมืออาชีพแล้ว การจะทำการดังกล่าวก็คงเป็นไปได้ยาก แต่การลงทุนผ่านกองทุนรวมช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาดังกล่าวลงได้ เพราะมีมืออาชีพที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ดีกว่า คอยติดตามผลการลงทุนให้แก่เราได้อย่างใกล้ชิด และตลอดเวลา

๐ไม่มีความรู้ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ในการลงทุนที่ดีพอ ทำให้การตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองอาจผิดพลาด ไม่ได้รับอัตราผลตอบแทนตรงตามที่ต้องการ กองทุนรวมก็สามารถแก้ข้อจำกัดตรงจุดนี้ได้ เพราะมีมืออาชีพที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์คอยดูแล และบริหารจัดการลงทุนแทนให้ นอกจากนี้ เราในฐานะผู้ลงทุนรายย่อยก็ยังสามารถศึกษาเรียนรู้ปรัชญาการลงทุนจากการลงทุนผ่านกองทุนรวม จนกว่าจะมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น จึงจะลงทุนด้วยตนเองก็ย่อมได้

ถึงตรงนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า กองทุนรวมน่าจะเปรียบเสมือนกับพาหนะสำหรับมือใหม่ ที่เพิ่งเริ่มต้นหัดขับไปบนถนนสายการลงทุน ที่สามารถนำพาไปสู่ความมั่นคง และมั่งคั่งในอนาคตได้

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ