บัวหลวงปลื้มกองทุนรวมโต 24%

บลจ.บัวหลวงคาดครึ่งปีหลังกองไพรเวตฟันด์-อินฟราสตรักเจอร์หนุนเอยูเอ็มโต พร้อมเดินหน้าจับมือกรุงเทพประกันชีวิตขายหน่วยลงทุนผ่านตัวแทนต่อ ตั้งเป้าเพิ่มใบอนุญาตตัวแทน และการวางแผนแก่ลูกค้าทั่วไป สุดปลื้มครึ่งปีแรกยอดทะลุเป้าเอยูเอ็มโต 24% แซงหน้าทั้งอุตสาหกรรมที่โตเพียง 15%

นางวรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาถือว่าน่าพอใจ และเป็นแนวทางที่ถูกต้องหลังจากเคยสูญเสียมาร์เกตแชร์ไปบ้าง โดยสินทรัพย์รวมภายใต้การบริหาร (เอยูเอ็ม) ของบริษัทในส่วนของกองทุนรวมปรับขึ้นจากต้นปีที่ 1.4 แสนล้านบาทมาอยู่ที่ 1.79 แสนล้านบาท หรือเติบโตขึ้นประมาณ 24% มากกว่าการเติบโตของทั้งอุตสาหกรรมกองทุนรวมที่ 15% แต่บริษัทไม่ได้ตั้งเป้าการขยายตัวของเอยูเอ็มอย่างเดียว บริษัทต้องการที่จะนำเสนอกองทุนที่เหมาะสมต่อความต้องการและความเสี่ยงของลูกค้ามากกว่า

ส่วนครึ่งหลังของปีนี้บริษัทจะหันมาให้ความสำคัญต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลมากขึ้น เนื่องจากมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ซึ่งธุรกิจกองทุนรวมเองน่าจะขยายได้จากกองทุนส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน เนื่องจากคนไทยต้องการคำแนะนำด้านการลงทุนมากขึ้น

“ความต้องการคำแนะนำการลงทุนมีมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นส่วนเล็กๆ ที่มาจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเมื่อมีการคุ้มครองจาก 50 ล้านบาทเหลือ 1 ล้านบาทแล้วจะทำให้คนถอนเงินวิ่งมาหากองทุนรวมหมด แต่เป็นตัวกระตุ้นให้คนรู้ว่าการฝากเงินก็มีความเสี่ยงเราควรให้ความรู้แก่ลูกค้ามากขึ้น ซึ่งจะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาอยากรู้ว่าจะทำอย่างไรที่จะเพิ่มผลตอบแทนให้เขาตามความเสี่ยงที่รับได้ ถึงแม้จะช้าแต่คงไม่ช้าเกินไป”

นางวรวรรณ กล่าวอีกว่า นอกจาก 2 กองทุนข้างต้นแล้ว กองทุนโครงสร้างพื้นฐานน่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้ เนื่องจากประเทศไทยขาดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างจริงจังมานับ 10 ปีแล้ว ซึ่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นตัวที่ทำให้ธุรกิจขยายไปได้ ซึ่งในส่วนของกองทุนถ้าสามารถทำกองประเภทนี้ออกมาได้จะสามารถผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ และลูกค้าที่มีความสนใจก็สามารถเข้ามาลงทุนได้ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ขั้นตอนการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีการอนุมัติแล้ว ส่วนที่เหลือคือการตกลงกับเจ้าของทรัพย์สินในการจัดตั้งกองทุน ส่วนเรื่องโครงการของภาครัฐที่จะนำมาจัดตั้งเป็นกองทุนคงจะขึ้นอยู่กับแต่ละ บลจ.ในการพิจารณาหรือเจรจากับภาครัฐเอง

ขณะที่ความร่วมมือกับกรุงเทพประกันชีวิตในการขายกองทุนรวมบัวหลวงผ่านตัวแทนประกันชีวิต นางวรวรรณกล่าวว่า ปัจจุบันมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสัมมนาให้กลุ่มลูกค้าและตัวแทนขายด้วย ให้สามารถรับรู้ว่าการวางแผนการเงินเป็นอย่างไร

ทั้งนี้ เชื่อว่ากลยุทธ์นี้หากได้รับการตอบรับจากลูกค้าเมื่อไรจะมีความได้เปรียบมากกว่าคู่แข่ง โดยปัจจุบันตัวแทนขายประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตในการขายกองทุนรวมมีอยู่ประมาณ 200 คนกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทอื่นอาจมีความร่วมมือแบบนี้แต่คงไม่เน้นมากเท่าของบริษัทที่กำลังดำเนินการอยู่

“เราต้องการเพิ่มอีก และที่สำคัญนอกจากวางแผนให้ลูกค้าแล้วก็อยากให้ลูกค้าวางแผนเองได้ด้วย ซึ่งการเติบโตของเอยูเอ็มในช่วงที่ผ่านมายังไม่มีผลจากความร่วมมือนี้มากนัก แต่เชื่อว่าคงอยู่ในระดับ 10% ส่วนที่บริษัทเน้นการใช้ตัวแทนมากกว่าการขายผ่านสาขาแบงก์เพราะเชื่อว่าสามารถดูแลลูกค้าได้ดีกว่า เนื่องจากพนักงานสาขา 1 คนปัจจุบันต้องทำธุรกรรมหลายอย่างเกินไป”

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ