บริหารเงิน บริหารกองทุน

นักลงทุนนั้น เมื่อลงทุนไปแล้ว ก็ไม่ควรมองเฉพาะกำไรและผลตอบแทนที่ได้รับเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะต้องเผื่อใจไว้รับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วย เพราะในบางครั้ง การบริหารความเสี่ยงโดยกระจายเงินลงทุนไปยังหุ้นและตราสารหนี้การเงินหลาย ๆ ประเภท มักจะสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยการลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้น สูงกว่าที่ได้จากการออมเงินปกติ

ดังนั้นนักลงทุนหน้าใหม่หากต้องการให้เงินงอกเงยในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ย ก็ควรจะลงทุนในลักษณะที่มีการบริหารความเสี่ยงจะดีกว่า แต่ก็ต้องละเอียดและรอบคอบ อย่าหลงเชื่อคำแนะนของใครง่าย ๆ เพราะหากเกิดสถานการณ์การลงทุนผันผวน ราคาตลาดของบางหลักทรัพย์ลดลง แต่ราคาตลาดของบางหลักทรัพย์ก็อาจจะเพิ่มขึ้น ทำให้ผลตอบแทนโดยรวมไม่กระทบกระเทือนมากนัก

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการลงทุนในกองทุนรวมแล้วมีผลกำไรขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว หลายคนย่อมต้องการให้เกิดกำไร เมื่อใดก็ตามที่มีกำไร กองทุนรวมจะคืนกำไรและผลประโยชน์ในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กำไรส่วนเกินทุน หรือผลกำไรอาจออกมาในรูปแบบของเงินปันผล คือ จำนวนเงินที่กองทุนจัดสรรคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีผลกำไรในการดำเนินงาน การลงทุนในกองทุนรวมนั้นมีรูปแบบและวีการทำงานของแต่ละกองทุนนั้นหลากหลายมาก จึงเป็นหน้าที่ของนักลงทุนที่จะต้องศึกษาให้ละเอียดรอบคอบ และทำความรู้จักกองทุนนั้นๆ เป็นอย่างดี

ปัจจุบันการลงทุนในกองทุนรวม นั้นมีมืออาชีพที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทำหน้าที่คอยดูแลจัดการลงทุนให้อย่างเป็นระบบ มีแบบแผนและสามารถติดตามวัดผลได้ หากคุณเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ขอแนะนำให้เข้าไปปรึกษากับมืออาชีพดังกล่าว ซึ่งสถาบันการเงินต่าง ๆ มักจะมีผู้ให้บริการในด้านนี้ แต่ก็ไม่ควรลืมดูผลงานและประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้วย ว่าแนวไหนเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเรา เพราะแต่ละแห่งก็เก่งคนละแบบ มีฝีมือและความชำนาญที่แตกต่างกัน หรือเริ่มต้นเองก็ได้ ด้วยการศึกษาข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานดังกล่าวได้มีการจัดอบรมและให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในการลงทุนทั่วไปอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ