น้ำท่วมเริ่มลด แนะลงทุนบอนด์ จัดพอร์ตหลังน้ำลด

บล.ภัทรฯ แนะเพิ่มน้ำหนักลงทุนตราสารหนี้ในประเทศเป็น 30% ของพอร์ต เผย 2 ปัจจัยหนุน คาดกลางปีหน้าธปท.ลดดอกเบี้ย 0.50% กระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤติน้ำท่วมและเฟดอาจออกมาตรการ QE3 ส่วนกองทุนอสังหาฯแนะลดพอร์ตเหลือ 4% ขาย “ไทคอน” กอดเงินสด หุ้นไทยให้น้ำหนักลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ เหตุปีหน้ากำไรโตแค่ 6%

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) จัดทํารายงานวิจัยประจําเดือนพฤศจิกายน 2554 เพื่อเป็นส่วนประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยแนะให้นักลงทุนปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ (บอนด์) ในประ เทศเป็น “น้ำหนักตามเกณฑ์” ในพอร์ตการลงทุนระยะสั้น จากเดิมที่ให้น้ำหนัก “ต่ำกว่าตลาด” หรือปรับน้ำหนัก ขึ้นจาก 21.5% เป็น 30.0% โดยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาก จากการลดการถือครองเงินสด นอกจากนั้นแนะนําให้ปรับเพิ่มอายุเฉลี่ยของพอร์ตตราสารหนี้ในประเทศให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง

คำแนะนำการปรับพอร์ตข้างต้น มีปัจจัยสนับสนุน ทั้งในและนอกประเทศ โดย บล.ภัทรฯคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากถึง 0.50% ภายในต้นปีหน้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม และมีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ อเมริกาจะออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณเป็นรอบที่ 3 (QE3) ในช่วงกลางปีหน้า

ทั้งนี้แบงก์ออฟอเมริกา เมอร์ริล ลินช์ คาดการณ์เศรษฐกิจยุโรปกําลังเข้าสู่สภาวะถดถอย ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย สําหรับดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯคาดว่าจะอยู่ที่อัตรา 0-0.25% ไปจนถึงไตรมาส 3 ปี 2557 และมีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯจะออกมาตรการ QE3 ทําให้เป็นปัจจัยหนุนต่อตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่รวมทั้งตลาดตราสารหนี้ไทย

ส่วนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บล.ภัทรฯ แนะนำว่าควรปรับลดน้ำหนักการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TFUND) จาก 4% เป็น 2% เนื่องจากราคาหน่วยลงทุน TFUND ได้ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากแต่แนวโน้มผลประกอบ การในระยะยาวก็มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ผู้เช่าจะไม่สามารถต่อประกันภัยน้ำท่วมด้วยเงื่อนไขหรือเบี้ยประกันที่เหมาะสมและอาจตัดสินใจย้ายโรงงานการที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว

“เงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนใน TFUND แนะนําให้พักไว้เป็นเงินสดก่อน เนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท (CPNRF) ซึ่งปัจจุบันเป็นกองทุนที่คิดว่าน่าลงทุนที่สุดยังได้รับผลกระทบในระยะสั้นจากน้ำท่วม ดังนั้นการลงทุนในกองทุนอสังหาฯโดยรวมในพอร์ตระยะสั้นแนะ นำให้ลดน้ำหนักจาก 6% เป็น 4%”

สําหรับหุ้นไทยบล.ภัทรฯแนะนำให้น้ำหนักการลงทุน ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ เนื่องจากการเติบโตของกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงเหลือ 6% ในปี 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับปีนี้ที่คาดว่าจะเติบโต 21.7% ทําให้แนวโน้มการปรับขึ้นของตลาดหุ้นไทยในระยะกลางค่อนข้างจํากัด

นอกจากนี้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน (บจ.)มีความเสี่ยงที่จะออกมาต่ำกว่าคาดถ้าการชะลอตัวของ เศรษฐกิจโลกรุนแรงกว่าที่คาด และในกรณีที่ภาพรวมตลาดได้รับผลกระทบเชิงลบจากปัจจัยภายนอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาภาวะหนี้สินภาครัฐในภูมิภาคยุโรปก็จะทําให้นักลงทุนมองหาบริษัทที่ยังสามารถเติบโตผลประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบล.ภัทรฯ จึงมุ่งเน้นกล ยุทธ์การลงทุนสําหรับปีหน้าไปยังหุ้นบริษัทที่มีอํานาจในการกําหนดราคาสินค้าในช่วงเศรษฐกิจขาลงอันได้แก่ หุ้นกลุ่มสื่อสาร อาหาร และค้าปลีก

ที่มาจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,691 27-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ