ทำไมนักลงทุนไม่นิยม กองทุนรวม

มีคนสงสัยกันมากว่า นักลงทุน ไม่นิยม กองทุนรวม จริงหรือ? เพราะเมื่อเวลาพูดถึงการลงทุนกันแล้วส่วนใหญ่นักลงทุนที่มีพอจะมีฝีมืออยู่บ้าง มักจะคิดถึงการลงทุนในหุ้นเสมอ ไม่ได้พูดถึงกองทุนรวมประเภทหุ้นกันเลย แสดงให้เห็นว่าน่าจะมีความนิยมไม่เหมือนกัน หรือมีเหตุผลอะไรที่ทำไมนักลงทุนมือเก่าทั้งหลาย ไม่สนับสนุนให้คนซื้อกองทุนรวม (ไม่เกี่ยวกับกองทุนรวมเป็นเภท L/R เพราะนั่นมีเป้าหลักท่ีลดภาษี)

คำตอบของการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่เริ่มมีความเชี่ยวชาญแล้วนั้นเหตุผลหลักคือ ผลตอบแทน เพราะในกองทุนรวมนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่มักจะคิดว่า การลงทุนในหุ้นโดยตรง น่าจะให้ผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนผ่านกองทุนรวมหุ้น แต่ก็ไม่เสมอไป เพราะการลงทุนโดยตรง ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจดีพอก็อาจพลาดได้ ผลตอบแทนสู้กองทุนไม่ได้ เมื่อพลาดก็พลาดยาว

และการลงทุนผ่านกองทุนรวมนั้นก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย และถ้ายังไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนดีพอ ควรเริ่มต้นโดยลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อหาประสบการณ์ก่อน และโดยทั่วไปแล้วนักลงทุนที่เชี่ยวชาญจริง มักจะไม่ใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียว มักจะเลือกลงทุนในหลายๆ แบบ และกองทุนรวมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง หากไม่นับถึงกองทุนที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ กองทุนที่นักลงทุนเลือกก็จะเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ความเสี่ยงปานกลางค่อนไปทางสูงเล็กน้อย เนื่องจากมีการศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดี

ทำไมนักลงทุนไม่นิยม กองทุนรวม

พื้นฐานดี ข้อมูลแน่น ลงทุนอะไรก็ไม่ขาดทุนไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ก็ตาม

อย่างว่า นักลงทุนที่เชี่ยวชาญแล้วจะมีข้อมูลอยู่ในมือพร้อมให้ตัดสินใจได้ฉับพลัน ต่างกับนักลงทุนหน้าใหม่ที่ยังต้องเสาะหาแหล่งข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งการตัดสินใจลงทุนมากกว่า หรืออาจยังไม่มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแน่นอน จำเป็นต้องฝึกวิทยายุทธกับกองทุนรวมก่อน เนื่องจากความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้น

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ