กองทุนใหม่ลงทุนทองคำของทิสโก้

จากที่นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้เปิดเผยว่า บลจ.ทิสโก้ เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดทิสโก้ โกลด์ทริกเกอร์ 8%#1 ซึ่งเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) อายุโครงการประมาณ 8 เดือน หรือสามารถเลิกโครงการได้ก่อนครบกำหนดหากสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง 8% มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท โดยจะเปิดเสนอขายครั้งเดียว ในระหว่างวันที่ 15-22 มกราคม 2556 มูลค่าลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท

โดยกองทุนเปิดทิสโก้ โกลด์ทริกเกอร์ 8% จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง มีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในทองคำแท่ง ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูง รวมถึงต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

ด้าน น.ส.วรสินี สังวรเวชภัณฑ์ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ทิสโก้ เวลธ์กล่าวว่า ทิสโก้ เวลธ์ มองว่า ราคาทองคำยังเป็น Top Pick ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ โดยในปี 2555 ราคาทองคำโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 7% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยในปี 2556 ทิสโก้ เวลธ์ ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคำ เนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ระดับต่ำทั่วโลก ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวในปีนี้ ส่งผลให้แนวโน้มเงินเฟ้อมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ดอกเบี้ยยังถูกกดดันให้อยู่ในระดับต่ำ เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน นอกจากนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและอินเดียจะส่งผลบวกต่อความต้องการทองคำเพื่อการลงทุน และเครื่องประดับ ขณะที่ธนาคารกลางในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศตลาดเกิดใหม่ คาดว่าจะยังต้องมีการสะสมทองคำเพื่อใช้เป็นทุนสำรองอีกมาก

ราคาซื้อขายทองคำขณะนี้

รายงานจากสมาคมค้าทองคำ แจ้งราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 เมื่อเวลา 9.22 น. ราคาทองคำ 96.5% รับซื้อบาทละ 23,850 บาท ขายออก บาทละ 23,950 บาท และราคาทองรูปพรรณ อยู่ที่ ราคารับซื้อ บาทละ 23,498 บาท ขายออก บาทละ 24,350.00 บาท

ที่มา banmuang.co.th / สมาคมค้าทองคำ

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ