ตุลาคม 54 มีกองทุนใหม่ 3 กอง

กองทุนใหม่ต้นเดือนตุลาคม 2554 นี้มีกองทุนใหม่ล่าสุด 3 กองทุนน่าสนใจ โดยครบกำหนด IPO ประมาณวันที่ 3 ตุลาคม 54 นี้ นักลงทุนสนใจก็รีบๆ กันเลยครับ เพราะเป็นกองทุนน่าสนใจอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นกองทุนเปิดตราสารหนี้ระยะสั้นน่าลงทุนมาก และลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 30/11 โดยบลจ.บัวหลวง เสนอขาย กองทุนใหม่ กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 30/11 หรือ (B-Fixterm 30/11) กองทุนนี้มีอายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 3.45% ต่อปี ขนาดโครงการ 2,000 ล้านบาท เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เริ่มต้นขาย 28 กันยายน 2554 ถึง 4 ตุลาคม 2554 นี้

ถัดมาเป็น กองทุนเปิดกรุงศรีไทยโน้ท 6M11 ของ บลจ.กรุงศรี ซึ่งเสนอขายกองทุนใหม่คือ กองทุนเปิดกรุงศรีไทยโน้ท 6M11 ประเภทของกองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้อายุประมาณ 6 เดือน มีจุดประสงค์การลงทุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงิน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม มีนโยบายการลงทุน คือการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งของภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เริ่มต้นขาย 27 กันยายน 2554 ถึง 3 ตุลาคม 2554

สุดท้ายเป็น กองทุนเปิด ยูโอบี เอฟไอ พลัสพลัส 6/20 ของบลจ.ยูโอบี ที่เสนอขายกองทุนเปิด ยูโอบี เอฟไอ พลัสพลัส 6/20 ซึ่งจะเปิดเสนอขาย IPO ครั้งแรกและครั้งเดียว ในระหว่างวันที่ 27 ก.ย. – 3 ต.ค. 2554 นี้ ซึ่งกองทุนนี้เน้นลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ และเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ อายุโครงการประมาณ 6 เดือน เริ่มต้นขาย 27 กันยายน 2554 ถึง 3 ตุลาคม 2554

ลองตัดสินใจกันดู

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ