กองทุนตราสารหนี้ของฟินันซ่าได้ 5 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์

นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า เผยหนึ่งในกองทุนของฟินันซ่า ซึ่งก็คือกองทุนเปิดฟินันซ่า ตราสารหนี้ (FAM FI) ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดโดยมีเกณฑ์จัดอันดับคือผลตอบแทนของกองทุนที่สูงต่อเนื่องควบคู่ไปกับความเสี่ยงของกองทุนที่ต่ำจากบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในการจัดอันดับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมทั่วโลก การได้อันดับสูงสุด 5 ดาวถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยตั้งแต่ต้นปีมังกร 2555 ปีนี้เลยทีเดียว โดยได้รับการจัดอันดับเมื่อปลายปีวันที่ 31 ธันวาคม 2554 อยู่ในเวปไซต์ monrningstarthailand.com

หลังจากเข้ามาบริหารได้ปีกว่าและได้ปรับระบบของบริษัททั้งหมดให้พร้อมในการหารายได้ (Profit Center) ตั้งแต่สายลงทุนจนถึงส่วนปฏิบัติการ โดยในส่วนของสายลงทุนได้ออกแบบเกณฑ์และกลยุทธการลงทุนให้ตั้งเป้าหมายกองทุนทุกกองทุนอยู่ใน tier 1 หรืออยู่ในกลุ่มที่ผลงานดีที่สุดกลุ่มแรกจากจำนวนทั้งหมด 4 กลุ่มของกองทุนประเภทเดียวกัน โดยธีรพันธุ์ กล่าวว่า “ผมอยากให้ทุกกองทุนที่เราบริหาร ทำผลตอบแทนให้ได้ดีที่สุด และอย่างน้อยทุกกองทุนจะต้องสร้างผลตอบแทนในกลุ่ม tier 1 เหมือนนักเรียนสอบได้ A หรือเกรด 4 ทุกวิชา แต่ไม่จำเป็นจะต้องได้ท๊อปทุกวิชา แต่ถ้าได้ท๊อปก็จะดีมาก บุคลากรของเรามีความพร้อมมาก ทีมงานมีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการลงทุนทั้งในส่วนของตราสารหนี้ ตราสารทุน และการลงทุนต่างประเทศ เชื่อว่าปีนี้ ผลตอบแทนของทุกกองทุนจะอยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุด (Tier 1) ทั้งนี้ กองทุนของเราส่วนใหญ่ที่ทำผลงานได้ดี จะเป็นกองทุนที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ในปี 2553 ซึ่งมีอายุยังไม่ถึง 3 ปี จึงยังไม่เข้าเกณฑ์การวัดผลของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ แต่ผมเชื่อว่า ถ้าครบ 3 ปีมีโอกาสที่จะได้อันดับ 5 ดาวในหลายกองทุน”

ที่ผ่านมา จุดแข็งที่โดดเด่นเป็นพิเศษของ บลจ.ฟินันซ่าคือ การลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งในส่วนของตราสารหนี้ระยะสั้น เช่น กองทุนเปิดฟินันซ่าเพิ่มพูนทรัพย์ (FAM VF) ซึ่งมีผลงานโดดเด่นอยู่ใน tier 1 มาโดยตลอด ซึ่งจุดเด่นของกองนี้คือคุณภาพของตราสารที่ลงทุน เน้นพันธบัตรรัฐบาลและตราสารการเงินของสถาบันการเงินเท่านั้น โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ ถ้าเปรียบเทียบกับการฝากออมทรัพย์ ก็จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่า โดยปัจจุบันมีผลการดำเนินงานประมาณ 3.19 % ต่อปี (3 เดือนย้อนหลัง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ) คาดว่าอีกประมาณ 2 ปี เมื่อครบเกณฑ์อายุกองทุนของมอร์นิ่งสตาร์ กองทุน FAM VF จะเป็นอีกกองทุนที่มีโอกาสได้ 5 ดาวเช่นกัน

* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินในลงทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ที่มา www.finansa-asset.com

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ