ตราสารหนี้น่าลงทุนสัปดาห์นี้

หลายบริษัทจัดการเปิดกองทุนรวมตราสารหนี้ออกมามากมาย สำหรับในสัปดาห์นี้มี 2 บลจ.ใหญ่ โดยหนึ่งในนั้นคือ ของ บลจ.กสิกรไทย และอีกหนึ่งคือ บลจ.ฟินันซ่า ซึ่งทั้งหมด 4 กองทุนนั้นล้วนเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งหมด แต่มี 1 กองทุนของ บลจ.กสิกรไทยที่เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศ อายุ 6 เดือน

รายละเอียดกองทุนที่เปิดใหม่ดังนี้

กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรลโอเวอร์ 6 เดือน 2 โดย บลจ.ฟินันซ่า 18 พฤศจิกายน 2557
กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน AT โดย บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเปิดขาย 17 พฤศจิกายน 2557
กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 3 เดือน F โดย บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเปิดขาย 17 พฤศจิกายน 2557
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน CI โดย บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเปิดขาย 17 พฤศจิกายน 2557

รีบๆ กันหน่อยสำหรับกองทุนใหม่สัปดาห์นี้ ยังหาได้ทันอยู่นะครับ หมดเขตจันทร์ที่ 17 พ.ย.57 เท่านั้น

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ