จัดสรรการลงทุนด้วยทองคำ และ กองทุน TFUND

ฝ่ายวิจัยลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับนักลงทุน จึงเป็นผลทำให้ราคาทองเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา การลงทุนในหุ้นบริษัทเหมืองทอง จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำกำไรที่ให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงแตกต่างจากการลงทุนในทองคำโดยตรง

โดยเรามองว่าหุ้นเหมืองทองนั้นมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยอัตราส่วนหนี้สิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ที่อยู่ในระดับต่ำซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยลดแรงกระทบจากภาวะสภาพคล่องตึงตัว (Credit Crunch) ของภาคการเงินทั่วโลกได้ในระดับหนึ่ง สำหรับกองทุนรวมที่เราแนะนำคือ กองทุนเปิด KTAM’s Gold and Precious Equity fund

อย่างไรก็ดี สำหรับนักลงทุนที่เน้นกลยุทธ์ด้านการจัดสรรเงินทุนนั้น การลงทุนในทองคำโดยตรงถือว่าเป็น คำแนะนำที่เหมาะสมมากกว่า โดยหุ้นเหมืองทองยังคงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่มีมุมมอง ระยะยาวในทิศทางราคาทอง และสามารถรับความผันผวนที่อยู่ในระดับสูงได้

นอกจากนั้น การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ Gold Linked Notes ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำกำไรจากการที่ราคาทองคำมีโอกาสจะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการจำกัดความเสี่ยงและลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนในระยะสั้น และนักลงทุนในตราสารหนี้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้บ้าง ประเด็นที่สำคัญคือ นักลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาทองคำได้ในระดับหนึ่ง

สำหรับทองคำในครึ่งปีหลังนี้ Bank of America – Merrill Lynch ได้ให้ประมาณการณ์ราคาทองคำในอีก 12 เดือน ข้างหน้าเป็น 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ โดยมีปัจจัยสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำดังนี้ 1) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังคงอยู่ในอัตราที่ติดลบในประเทศที่ใช้สกุลเงินหลักของโลก อาทิเช่น สหรัฐอเมริกาและในอีกหลายประเทศในภูมิภาคยุโรป 2) ความกังวลในความเสี่ยงหนี้สินภาครัฐในภูมิภาคยุโรป 3) ธนาคารกลางในหลายประเทศเริ่มที่จะเพิ่มสถานะการถือครองสินทรัพย์ทองคำมากขึ้น 4) ปริมาณความต้องการสินทรัพย์ทองคำที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีน 5) ปริมาณสถานะการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับทองคำเพื่อใช้ในการเก็งกำไรยังมีไม่มากนัก

ขณะเดียวกันการลงทุนทางเลือกในอสังหาริมทรัพย์ ยังมีแนวโน้มที่สามารถเติบโตได้ จากการวิเคราะห์พบว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ของปี 2011 ของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับการคาดการณ์ของเรา สำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เราแนะนำยังคงเป็น TFUND ซึ่งมีกำไรเงินสดต่อหน่วยที่สูงขึ้นกว่าปีก่อน มีอัตราการเช่าในไตรมาส 2 ของปีนี้อยู่ที่ 94.5% ซึ่งปรับตัวดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับอัตราการเช่าที่ 87.3% ในไตรมาส 2 ของปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอัตราการเช่าที่ 94.7% ในไตรมาสแรกของปี 2011

นอกจากนั้น ราคาของ TFUND ยังอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล โดยปัจจุบัน TFUND ซื้อขายที่ราคา 12.5 บาท หรือสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่เราประเมินไว้อยู่ 4.2% แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในกรอบของมูลค่าที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้ในกรณีที่มีการกู้ยืม

ที่มา www.kaohoon.com

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ