สร้างความมั่นคงทางการเงิน

จะดีแค่ไหน หากเราสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวไ้ด้ในรุ่นเดียว ทำให้ลูกหลายอยู่อย่างเป็นสุขและต่อยอดรายได้ชั่วลูกชั่วหลานด้วยตัวเอง ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการและมีความมั่นคงทางการเงิน มีเงินหมุนเวียนและสภาพคล่องดี เป็นกำไรชีวิตที่น่าภูมิใจ ถึงแม้เรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายเสียทีเดียว แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเริ่มต้น หากมีความตั้งใจและความเพียรพยายาม

ลองนึกดูว่าหากคุณยืนอยู่จุดนั้นแล้วหันกลับมามอง มันง่ายนิดเดียว ถ้าคุณสำรวจสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่ในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร กำไรจากธุรกิจ สุขภาพที่ดี ฐานะทางสังคม ตำแหน่งหน้าที่การงาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความคิดคุณทั้งสิ้น ถ้าคุณมีความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงสถานะของตัวเอง คุณจะต้องเปลี่ยนแนวคิดทันที หลายคนว่าเอาไว้แบบนี้

การปรับทัศนคติในทางลบเกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ เช่น คนรวยมักเห็นแก่ตัวหรือได้เงินมาด้วยวิธีการเอาเปรียบ เห็นเงินเป็นเรื่องวัตถุ ไม่อยากรวยด้วยวิธีเหล่านั้น แต่จะรวยด้วยการเป็นคนดีและวิธีที่ถูกต้อง เมื่อรวยแล้วจะทำประโยชน์ให้คนอื่นได้อย่างอิสระและมีความสุข

ต้องถามตัวเองก่อนว่า การต้องการร่ำรวยเพื่ออะไร ต้องการอะไรเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญ รวยแล้วจะทำอะไร ในทัศนคติที่คุณจะเป็น บางคนไม่กล้าจะฝันเพราะพอเห็นเงินเดือนตัวเองแล้วจินตนาการไม่ออกเลยว่า อนาคตจะเป็นอย่างไร จะรวยได้ยังไง แต่ถ้าคุณกล้าฝัน มันจะเป็นไปได้ ฝันแล้วต้องมุ่งมั่นทำให้ได้

นักจิตวิทยาได้แนะนำเอาไว้ว่า พลังดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาให้มาหานั้น ควรมีจินตนาการให้สุดโต่ง จนมองเห็นเหมือนเราได้สิ่งนั้นมาจริงๆ (ไม่ใช่เพ้อฝัน) อาจจะเป็นเรื่องบ้าน เรื่องการงาน เรื่องครอบครัว เชื่อว่ามันเป็นจริงและทำได้ มุ่งมั่นที่จะทำ เหมือนการที่เรารู้สึกรักลูกและเชื่อว่าเค้าจะต้องเป็นคนดีได้จริง เราจึงต้องพยายามรักและเอาใจใส่กับลูก ไม่นานก็จะเป็นจริงได้

สร้างความมั่นคงทางการเงินการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ก็มีขั้นตอนและเส้นทางที่จะเดินไปถึง คุณต้องเต็มใจที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มา โดยต้องอาศัยวินัยและความพยายามอย่างมากในระยะเวลาหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ต้องให้ค่าและมีใจจดจ่อกับสิ่งนั้นตลอดเวลา (ไม่ใช่หมกมุ่น) เพราะความคิดที่มีสมาธิจะส่งผลดีตามมา

คุณจะมีกำลังใจที่จะศึกษาและสนุกไปกับการหาความรู้มาพัฒนาขีดความสามารถของคุณเอง สร้างประสบการณ์ สร้างเครือข่ายและสามารถบริหารเวลา ดูแลสุขภาพ และทำทุกอย่างได้ด้วยความเต็มใจและความหวัง แม้ว่าสิ่งนั้นจะหนักในสายตาคุณและคนอื่น แต่ก็จะไม่เครียด

พยายามทำสิ่งที่คุณรักและมีความถนัด เอาจุดแข็งต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆ จะได้ไม่เสียเวลากับการแก้จุดอ่อน เพราะบางคนพยายามหาจุดอ่อนของตัวเองและแก้มัน จนต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่ก็ออกมาไม่ดีซักอย่าง แต่ให้เปลี่ยนเป็นไม่สนใจจุดอ่อน พยายามทำจุดแข็งให้ดีที่สุด พัฒนาให้ดีที่สุดเพื่อเพิ่มรายได้ และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ คุณต้องใส่ใจเรื่องเงินและรู้จักเรื่องเงินเป็นอย่างดี มีวินัยขั้นสูงสุดที่จะไม่ใช้จ่ายเกินตัวในสิ่งที่ไม่จำเป็น

เพราะคนจะตกม้าตายเมื่อเดินมาครึ่งทาง เพราะคิดว่า เท่านี้เราก็ทำได้ เท่านี้เราก็หาได้ เราจะหาใหม่ได้ ทั้งๆ ที่ยังไม่ถึงปลายทางก็ขาดวินัยแล้ว

การออมก่อนแล้วค่อยจ่าย จึงเป็นวิธีที่ฉลาดและจูงใจให้ขยัน นึกเสมอว่าเรายังไม่ถึงจุดหมายที่หวัง เท่านี้ความมั่นคงก็จะเป็นของคุณ

ที่มาจาก นิตยสารการเงิน

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ