การลงทุน กับเงินเก็บ

สำหรับใครที่เป็นพนักงานเงินเดือนทำงานประจำ หรือออกมาทำอาชีพอิสระ มีการประกอบธุรกิจส่วนตัว และมีเงินเหลือเก็บ มีกำไรจากการทำธุรกิจ หากเป็นนักวางแผนเล็กๆ ก็มักจะเก็บเงินไว้ในธนาคารและแบ่งสัดส่วนการใช้จ่ายเบื้องต้นเพื่อการบริหารความเสี่ยง แต่ทราบหรือไม่.. ว่าการฝากเงินไว้กับธนาคารนั้น ให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีนัก

เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในระดับ 3% ต่อปีโดยประมาณ ซึ่งหมายถึงระดับราคาสินค้าทั่วไปมีราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ทำให้เงินของคุณสามารถซื้อสินค้าได้น้อยลง หรือมีมูลค่าลดลง 3% ในแต่ปี ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ในปัจจุบันอยู่ที่ 0.75% ต่อปี แค่คิดจากอัตราเงินเฟ้อเพียงอย่างเดียว มูลค่าเงินฝากก็จะติดลบ 2.25% ทันทีในแต่ละปี แต่ในขณะที่ค่าครองชีพในปัจจุบันนั้นสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อค่อนข้างมาก เห็นหรือยังว่า การเก็บเงินในรูปแบบออมทรัพย์ไม่ทำให้รวยขึ้นมาได้

เนื่องจากการขยับขึ้นราคาของสินค้าและบริการต่างๆ ตั้งแต่ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าไฟ ค่ารถไฟฟ้า ค่าทางด่วน รวมถึงราคาน้ำมัน ราคาก๊าซหุงต้ม และราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้เรารู้สึกได้ว่าข้าวของต่างๆ นั้นมีราคาแพงขึ้นมาก ในความเป็นจริงค่าครองชีพนั้นเพิ่มสูงขึ้นกว่าอัตราเงินเฟ้อหลายเท่า ดังนั้นมูลค่าของเงินจะลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ความสามารถในการบริโภคลดลงในอนาคต ถ้าเก็บเงินทั้งหมดไว้ในบัญชีออมทรัพย์เฉยๆ ขาดทุนแน่..

เก็บเงินอย่างเดียว ไม่รวย

ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม หรือที่นักลงทุนเรียกกันว่า mutual fund ตามเป้าหมายที่หลากหลายของคุณ จากปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ ของคนที่ทำงานประจำอยู่ กองทุนรวม หรือ mutual fund สามารถช่วยให้ทุกคนบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ โดย…

กองทุนเปิดใหม่ กองทุนใหม่ กองทุนออกใหม่ กองทุน ipo

  • ออมไว้ในกองทุนรวม สร้างวินัยในการออมอย่างสม่ำเสมอ แม้มีเงินลงทุนเริ่มต้นไม่มาก ก็สามารถลงทุนในกองทุนรวมได้
  • ให้เงินทำงานเพิ่มค่า ผ่านกองทุนรวม แทนที่จะฝากธนาคารไว้เฉยๆ โดยสามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนมาก-น้อยได้ ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล
  • พักเงินไว้ในกองทุนตลาดเงิน (Money market fund) เพื่อรับผลตอบแทนที่สูงกว่าฝากบัญชีออมทรัพย์ ขณะที่ยังมีสภาพคล่องสูง
  • ลงทุนในกองทุนรวมหุ้น เพื่อหวังกำไรจากตลาดหุ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาติดตามตลาดหุ้นด้วยตัวเอง เพราะมีผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญคอยดูแล สำหรับผลตอบแทนที่ได้ ก็ไม่ต้องเสียภาษี
  • สะสมความมั่งคั่งผ่านกองทุนรวม ที่มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย สามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ผ่านกองทุนรวมประเภทต่างๆ
  • สร้างรายได้ประจำที่ต่อเนื่อง เป็น passive income จากเงินปันผลของกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ลดความเสี่ยงจากการมีรายได้จากงานประจำเพียงทางเดียว
  • เพิ่มโอกาสการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
  • ขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ผ่านกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อโอกาสการลงทุนที่ดีกว่า ตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
  • ลงทุนใน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพื่อหวังกำไรจากตลาดหุ้นในระยะยาว พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
  • สะสมเงินออมไว้เพื่อใช้ในวัยเกษียณ ผ่านกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เชื่อว่าหลายท่านคงจะเริ่มเห็นประโยชน์จาก mutual fund กันบ้างแล้ว สำหรับรายละเอียดต่างๆ ในการลงทุนผ่านกองทุนรวมนั้น เราจะนำมาเสนอให้ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนผ่านกองทุนรวมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้กองทุนรวมเป็นเครื่องมือทางการเงิน ได้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ

อ้างอิง hedge fund / fundfine dot com

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ