การลงทุนหุ้นแบบ ไม่ขาดทุน

นักลงทุนส่วนใหญ่กลัวที่จะลงทุน ความกลัวแรกคือ กลัวการขาดทุน กลัวที่ตามมาก็คือ กลัวไม่ได้กำไร และกลัวสุดท้ายคือ กลัวโดนโกง สองอย่างหลังน่าจะไม่มีปัญหา หากมีการศึกษาถึงข้อมูลต่างๆ ให้ถ่องแท้ อาจจะลงทุนไปแล้วแม้ไม่ได้กำไรก็ยังคงรักษาเงินต้นได้ และไม่โดนโกง แต่ในเมื่อคิดจะลงทุน สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนใฝ่ฝันหามากที่สุดนั่นคือ กำไรเป็นกอบเป็นกำ แต่จะทำอย่างไร

เนื่องจากถ้าอยากลงทุนในตลาดหุ้น รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก แต่ไม่อยากเสียเงินต้นบางส่วน โบรกฯ แนะ กองทุนรวมอิควิตี้ อินเด็กซ์ ลิงค์ คอมเพล็คซ์ รีเทิร์น เครียดต่อเนื่องกันมาหลายสัปดาห์ วันนี้จะขอชวนท่านผู้อ่านมาคุยถึงช่องทางการลงทุนที่พอจะช่วยหลบเลี่ยงหรือลดอุณหภูมิร้อนแรงทางการเมืองที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยลงได้บ้าง โดยยังให้โอกาสผู้ลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนพอสมควร ในขณะที่ความเสี่ยงต่อเงินต้นนั้นมีอยู่อย่างจำกัด หรือในระดับที่ต่ำมาก

ผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้สำหรับนักลงทุนทั่วไปสามารถลงทุนได้ในรูปของกองทุนรวม แต่เป็นกองทุนรวมที่มีลักษณะพิเศษต่างจากกองทุนรวมทั่วไป เริ่มตั้งแต่ชื่อกันเลยทีเดียว โดยกองทุนประเภทนี้จะมีคำว่า “อิควิตี้ อินเด็กซ์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น” (Equity Index Linked Complex Return) ปรากฏอยู่ในชื่อของกองทุน และมักต่อด้วยอายุของกองทุน

เหตุที่กองทุนต้องมีชื่อที่ดูยากและซับซ้อนเช่นนี้ ก็คงเนื่องมาจากความประสงค์ของทางหน่วยงานกำกับดูแลที่ต้องการให้ผู้ลงทุนตระหนักแท้แน่ใจว่ากองทุนรวมที่ตนลงทุนนี้มีความแตกต่างจากกองทุนรวมหุ้น หรือตราสารหนี้ทั่วไป

อันที่จริงแล้วกองทุนประเภทนี้ ถือว่ามีลักษณะร่วมบางประการระหว่างตราสารหนี้ และสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่กำหนดให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมไปอ้างอิงไว้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกองทุนมักจะกำหนดให้ผู้ลงทุนได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุกองทุน โดยผลตอบแทนส่วนเพิ่มจะมาจากความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิงที่กองทุนกำหนด (เช่น ดัชนีราคาหุ้น ทอง สินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น) ทั้งนี้ ภายในช่วงเวลาและตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ยกตัวอย่างเช่น หากมีผู้ประสงค์จะลงทุนในตลาดหุ้น เพื่อให้มีโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากพอสมควร แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการที่จะสูญเสียเงินต้นบางส่วนจากความผันผวนของตลาดหุ้น ก็อาจเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทอิควิตี้ อินเด็กซ์ ลิงค์ คอมเพล็คซ์ รีเทิร์น โดยทั่วไปมักมีเงื่อนไขกำหนดไว้หลักๆ ดังนี้

1) เปิดโอกาสรับผลตอบแทนเป็นสัดส่วนของดัชนีราคาที่เพิ่มขึ้น เช่น หากดัชนีราคาหุ้นที่กำหนดให้อ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นไม่ถึง 20% ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจะได้รับอัตราผลตอบแทน 1 ใน 3 ของดัชนีหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้น ณ วันปลายงวด ซึ่งในกรณีนี้ คือ สูงสุดไม่เกิน 6.66% ต่องวด 6 เดือน (กรณีดัชนีราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 19.99%)

2) การจำกัดผลตอบแทน (Knock-out) เช่น หากระหว่างงวด 6 เดือนนั้น ดัชนีปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป (ไม่ว่าในวันใดก็ตาม) ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามดัชนีอ้างอิง ณ วันปลายงวด ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน (ซึ่งต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นทั่วไปที่ผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามราคาหุ้นเสมอ ไม่ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงใดก็ตาม) โดยผู้ลงทุนจะได้รับอัตราผลตอบแทนปลอบใจในกรณีนี้ประมาณ 1.33% ต่องวด 6 เดือนแทน

3) ไม่ขาดทุนจากราคาหุ้นที่ลดลง กรณีไม่เกิดการ Knock-out และดัชนีราคาหุ้น ณ วันปลายงวดปรับตัวลดลงต่ำกว่าวันต้นงวด ไม่ว่าจะต่ำลงเพียงใดก็ตาม ผู้ลงทุนก็จะยังได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน

หากกองทุนรวมนี้มีอายุ 1 ปี 6 เดือน และการวัดอัตราผลตอบแทนแต่ละงวดเป็นไปในลักษณะเทียบดัชนีปลายงวดและต้นงวดของแต่ละงวด 6 เดือน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3 งวด ในแต่ละงวดผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนสูงสุดไม่เกิน 6.66% ต่องวด 6 เดือน และต่ำที่สุดคือได้เงินต้นคืนเต็มจำนวน (บนเงื่อนไขที่ว่าผู้ออกตราสารและคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ปฏิบัติตามสัญญาที่มีไว้กับกองทุนอย่างครบถ้วน)

ตัวอย่างข้างต้น ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของกองทุนรวมประเภทนี้เท่านั้น ซึ่งการกำหนดสินทรัพย์อ้างอิง เงื่อนไขการจำกัดผลตอบแทน สัดส่วนการคุ้มครองเงินต้น วันที่มีการวัดผลตอบแทน ระยะเวลาต่องวด และอายุกองทุน อาจแตกต่างกันไปได้ตามเงื่อนไขที่แต่ละบริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ตัวอย่างข้างต้นเป็นลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนเปิดเคแทม อิควิตี้ อินเด็กซ์ ลิงค์ คอมเพล็คซ์ รีเทิร์น 1 ปี 6 เดือน 2 ที่บลจ.กรุงไทยจะเปิดเสนอขายให้กับผู้ที่สนใจตั้งแต่วันที่ 13-21 ก.พ.2557 นี้ ซึ่งการลงทุนไม่ว่าในผลิตภัณฑ์ใดล้วนมีความเสี่ยงแตกต่างกันไป ผู้ลงทุนที่สนใจจึงควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

น่าจะเป็นวิธีการลงทุนในหุ้น แบบไม่ให้ขาดทุน ที่รัดกุมที่สุดแล้ว หากมีข้อมูลดี วิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแยบยล รับรองว่าแม้ไม่ได้กำไร แต่ก็ไม่ขาดทุนแน่นอน กับการลงทุนในหุ้นแบบไม่ขาดทุน นี้

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ