กองทุน KGARMF บลจ.กสิกรไทย

บลจ.กสิกรไทย เปิดตัวกองทุนใหม่ คือ กองทุนเปิด เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (KGARMF) ภายใต้สโลแกน เกษียณอย่างมั่นคง ลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก เริ่มเสนอขายครั้งแรกวันที่ 9-27 พ.ย.2555 นี้ ซึ่งกองทุน KGARMF เป็นกองทุน RMF ที่ 8 ของ บลจ.กสิกรไทย ซึ่งกองทุนนี้สามารถเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุนในระยะยาวเพื่อความมั่นคงในยามเกษียณ และต้องการโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลกควบคู่ไปกับการลดความผันผวนจากทุกสภาวะตลาด

กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในต่างประเทศ คือ BGF-Global Allocation (กองทุนหลัก) ขนาดของกองทุนประมาณ 4 แสนล้านบาท ซึ่งลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้น ตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก โดยไม่จำกัดสัดส่วนในการลงทุน และมีความยืดหยุ่นตามสภาวะตลาด พร้อมนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ร้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

จุดเด่นของ BGF Global Allocation ได้แก่ ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับการลงทุนในหุ้น แต่ความผันผวนต่ำ, จัดสรรการลงทุนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ทั้งการกระจายการลงทุน และการปรับพอร์ตการลงทุนภายในกองทุนเดียวด้วยหลักทรัพย์กว่า 700 หลักทรัพย์ทั่วโลก โดยสินทรัพย์ที่ลงทุนมีหุ้น 60% ตราสารหนี้ 40% ภูมิภาคที่ลงทุน คือ USA 60% นอก USA 40%

กองทุนหลักมีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอทั้งในช่วงตลาดขาขึ้นและขาลง โดยผลการดำเนินงานของ BGF ในช่วง 14 ปี เป็นบวก 12 ปี อีกทั้งยังได้รับการยอมรับและจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับชั้นนำในระดับดีเลิศ รวมถึงรางวัลมากมายทั่วโลก 30 รางวัล

กองทุน KGARMF สามารถตอบโจทย์สำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์การลงทุนในประเทศเพื่อจับจังหวะการเข้าลงทุนอย่างใกล้ชิด แต่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยง และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และลดความผันผวนให้กับพอร์ตโฟลิโอในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก

ดูรายละเอียดที่ กองทุนใหม่ กสิกรไทย

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ