กองทุน IPO สัปดาห์นี้

บรรยากาศกองทุนใหม่เริ่มคึกคักมาตั้งแต่ต้นปี ในเดือนนี้ มีนาคม 2556 เปิดกองทุนใหม่และสิ้นสุดการขายในสัปดาห์นี้กว่า 7 กองทุน เริ่มต้นด้วย บลจ.กสิกรไทย นำเสนอกองทุนใหม่รวม 3 กองทุนในสัปดาห์นี้ ตามติดมาด้วย บลจ.บัวหลวง นำเสนอกองทุนใหม่ไป 2 กองทุน นอกนั้นเป็น บลจ.ฟินันซ่า และ บลจ.ธนชาต อย่างละ 1 กองทุน โดยนำเสนอและสิ้นสุดการขายในวันที่ 5 มีนาคม 56 นี้

กองทุนใหม่ IPO ในสัปดาห์นี้

  • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6 เดือน 1 ของ บลจ.ฟินันซ่า สิ้นสุดการขาย 5 มีนาคม 2556
  • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 11/13 ของ บลจ.บัวหลวง สิ้นสุดการขาย 5 มีนาคม 2556
  • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 10/13 ของ บลจ.บัวหลวง สิ้นสุดการขาย 5 มีนาคม 2556
  • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BW ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 4 มีนาคม 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน CG ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 4 มีนาคม 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน BD ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 4 มีนาคม 2556
  • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M19 ของ บลจ.ธนชาต สิ้นสุดการขาย 4 มีนาคม 2556

สัปดาห์นี้มีกองทุนใหม่ที่จะปิดการขายไป 1 กองทุนคือ กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 8 ของ บลจ.ธนชาต ส่วนในสัปดาห์หน้าก็อย่างที่กล่าวมาข้างต้น มีรวม 7 กองทุน และคิดว่าน่าจะมีกองทุนเกิดใหม่มาอีกเรื่อยๆ

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ