กองทุนใหม่ MFC

บลจ.เอ็มเอฟซี โชว์ผลงานเจ๋ง กองทุน SPOT55S2 เดือนเดียวเข้าเป้าครั้งแรก 5% ซึ่งนางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปีนี้กองทุนทาร์เก็ตฟันด์ของเอ็มเอฟซีมีผลงานโดดเด่นจนติดอันดับต้นกองทุนยอดฮิตของผู้ถือหน่วยลงทุน ล่าสุดเอ็มเอฟซีได้บริหารกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สปอท 55 ซีรี่ส์ 2 (SPOT55S2) เข้าเป้าหมายผลตอบแทนครั้งที่หนึ่งร้อยละ 5

โดยใช้เวลาบริหารกองทุนเพียงเดือนเดียว ซึ่งความสำเร็จของกองทุนดังกล่าวมาจากกลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบ Active โดยลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีในตลาดหลักทรัพย์ไทย และมีปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจไทยที่ยังคงแข็งแกร่งจากการลงทุนภาครัฐ และการบริโภคภายในที่ดี และกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่คาดว่าขยายตัวโดดเด่นกว่าเมื่อเทียบกับภูมิภาค ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด SPOT55S2 จะได้รับเงินผลตอบแทนคืนครั้งที่หนึ่งประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท ในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ซึ่งเอ็มเอฟซีจะมุ่งมั่นบริหารกองทุนเปิด SPOT55S2 เพื่อให้เข้าเป้าหมายร้อยละ 5 ครั้งที่สองต่อไป

ทั้งนี้ เอ็มเอฟซีคาดว่ามีปัจจัยสนับสนุนที่ดีต่อตลาดหุ้นไทย ซึ่งจะเป็นโอกาสต่อการลงทุนของกองทุนเปิด SPOT55S2 ให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 10 ภายใน 10 เดือน โดยทยอยจ่ายผลตอบแทนร้อยละ 5 สองครั้ง ได้แก่ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทั้งยุโรป อเมริกา และจีน ทำให้สภาพคล่องภายในระบบเพิ่มสูงขึ้น และอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ำต่อไป จึงเป็นปัจจัยส่งเสริมการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนมายังสินทรัพย์เสี่ยงในระยะ 3-6 เดือนข้างหน้า

นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยังสามารถขยายตัวได้แข็งแกร่ง จากการลงทุนภาครัฐ และการบริโภคของภาคเอกชน โดย GDP ในปีนี้ คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ระดับ 5.5-6.0% และ 4.5-5.0% ในปีหน้า และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยังคงแข็งแกร่ง โดยคาดว่าจะสามารถเติบโตได้ 18% ในปีนี้ และ 17% .ในปีหน้า

ปัจจุบันเอ็มเอฟซีประสบความสำเร็จในการบริหารทาร์เก็ตฟันด์ถึง 29 กองทุนด้วยกัน เฉพาะปีนี้สามารถเข้าเป้าหมายปิดกองทุนได้แล้ว 9 กองทุน ซึ่งเอ็มเอฟซียังคงมุ่งพัฒนาและบริหารทาร์เก็ตฟันด์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ที่มา http://www.kaohoon.com

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ