กองทุนใหม่ IPO

ในเดือนกุมภาพันธ์ มีกองทุนใหม่เกิดขึ้นมากมาย หากรวบรวมแล้วแค่ต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ก็มีกว่า 12 กองทุน สิ้นสุดไปแล้ว 2 กองทุน และในสัปดาห์นี้มีเหลือกองทุนอีก 10 กองทุนรวม ที่ยังไม่สิ้นสุดการขาย ยังคงเหลือเวลาให้นักลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนผ่านกองทุนรวม กองทุนใหม่ ได้แล้ววันนี้ โดยในสัปดาห์นี้มีกองทุนที่ยังไม่หมดเขตและสิ้นสุดการเปิดขายประมาณ 10 กองทุนดังนี้

เริ่มต้นมาด้วยกองทุนจาก บลจ.กสิกรไทย เปิดใหม่เข้ามา 4 กองทุน ตามติดมาด้วย บลจ.ธนชาต 3 กองทุน นอกนั้นอย่างละ 1 กองทุนของ บลจ.บัวหลวง บลจ.แอสเซท พลัส และ บลจ.กรุงศรี

กองทุนใหม่สัปดาห์นี้ เปิด IPO ร้อนแรง

  • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 7/13 บริษัทจัดการ บัวหลวง สิ้นสุดการขาย 12 กุมภาพันธ์ 2556
  • กองทุน ASP-STARS 5 Automotive Trigger 9/9 บริษัทจัดการ แอสเซท พลัส สิ้นสุดการขาย 12 กุมภาพันธ์ 2556
  • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BU บริษัทจัดการ กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 11 กุมภาพันธ์ 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน CE บริษัทจัดการ กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 11 กุมภาพันธ์ 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน BB บริษัทจัดการ กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 11 กุมภาพันธ์ 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BH บริษัทจัดการ กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 11 กุมภาพันธ์ 2556
  • กองทุน T-Challenge7 บริษัทจัดการ ธนชาต สิ้นสุดการขาย 11 กุมภาพันธ์ 2556
  • กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/1 บริษัทจัดการ ธนชาต สิ้นสุดการขาย 11 กุมภาพันธ์ 2556
  • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M18 – TFI6M18 บริษัทจัดการ ธนชาต สิ้นสุดการขาย 11 กุมภาพันธ์ 2556
  • กรุงศรีตราสารหนี้ 6M54 – KFFIX6M54 บริษัทจัดการ กรุงศรี สิ้นสุดการขาย 11 กุมภาพันธ์ 2556

กองทุนใหม่ IPO

ดูรายละเอียดได้ที่ กองทุนใหม่ IPO

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ