กองทุนใหม่ IPO ต้นเดือน ธันวาคม 55

ก็มีการคลอดกองทุนใหม่ ออกมาเรื่อยๆ จากหลายๆ บริษัทจัดการในตอนนี้ โดยเฉพาะสัปดาห์นี้ มีคลอดใหม่ 12 กองทุนทีเดียว โดยกองทุนของ บลจ. ไทยพาณิย์ และกองทุนของ บลจ. กสิกรไทย เปิดใหม่ 3 กองทุนเท่ากัน ตามมาด้วย กองทุนใหม่ของ บลจ.บัวหลวง บลจ.ทิสโก้ บลจ.กรุงศรี บลจ.ฟินันซ่า และ กองทุนของ บลจ.ธนชาต อย่างละ 1 กองทุน ปิดท้ายกองทุนทีเ่ปิดเสนอขายที่ต่อท้ายมาจากสัปดาห์ก่อนคือ กองทุนของ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จะไปสิ้นสุด IPO ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 นี้

กองทุนใหม่ Update และเปิด IPO สัปดาห์นี้ได้แก่

 • กรุงศรีตราสารหนี้ 6M46 – KFFIX6M46 จาก บลจ. กรุงศรี สิ้นสุด IPO วันที่ 3 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y58 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ สิ้นสุด IPO วันที่ 3 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M17 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ สิ้นสุด IPO วันที่ 3 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M14 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ สิ้นสุด IPO วันที่ 3 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M11 จาก บลจ. ธนชาต สิ้นสุด IPO วันที่ 3 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน F จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุด IPO วันที่ 3 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน AD จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุด IPO วันที่ 3 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BA จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุด IPO วันที่ 3 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม จาก บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สิ้นสุด IPO วันที่ 4 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6 เดือน จาก บลจ. ฟินันซ่า สิ้นสุด IPO วันที่ 7 ธันวาคม 2555
 • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 52/12 จาก บลจ. บัวหลวง สิ้นสุด IPO วันที่ 11 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #6 จาก บลจ. ทิสโก้ สิ้นสุด IPO วันที่ 13 ธันวาคม 2555

สนใจก็ลองเลือกลงทุนกับที่ไหนที่คุณไว้ใจซักแห่ง หลายกองทุนเป็นกองทุนที่มีจุดประสงค์เพื่อการออมเงินโดยเฉพาะ แถมยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนะ

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ