กองทุนใหม่ Funds IPO

กองทุนใหม่ Funds IPO จากเนื้อหาและข้อมูลล่าสุดสัปดาห์นี้ เปิดกองทุนใหม่หลายกอง โดยเฉพาะ กสิกรไทย และ ธนชาต นำเสนอสองกองทุนน่าสนใจ ส่วนใหญ่เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากธนาคาร พร้อมกันนี้การลงทุนในกองทุนยังมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนอีกด้วย

  • กองทุนเปิด SPOT55S2 จาก บลจ. เอ็มเอฟซี หมดเขต IPO วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
  • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 3M1 จาก บลจ. ธนชาต หมดเขต IPO วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
  • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M7 จาก บลจ. ธนชาต หมดเขต IPO วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
  • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 48/12 จาก บลจ. บัวหลวง หมดเขต IPO วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี เอเอ็กซ์ จาก บลจ. กสิกรไทย หมดเขต IPO วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
  • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน บีเอช จาก บลจ. กสิกรไทย หมดเขต IPO วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน บีเอส จาก บลจ. กสิกรไทย หมดเขต IPO วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
  • กรุงศรีตราสารหนี้ 6M42 – KFFIX6M42 จาก บลจ. กรุงศรี หมดเขต IPO วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

ดูข้อมูล กองทุนรวม update ได้ที่นี่

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ