กองทุนใหม่ สัปดาห์นี้

update ข้อมูลกองทุนรวม และข่าวสารกองทุนรวม ที่เปิดใหม่สัปดาห์นี้ (ต้องขออภัยด้วยเนื่องจาก admin ป่วยเล็กน้อย เลยอาจจะเป็นนานๆ ทีถึงจะมีการ update ข้อมูลให้ชมกัน) โดยในสัปดาห์นี้มี บลจ. ใหม่ๆ หลายแห่งแห่กันเปิดกองทุนใหม่น่าสนใจลงทุน เรามาดูกันดีกว่ามีมีอะไรบ้าง

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเสนอขายกองทุนที่เปิดใหม่ในปัจจุบัน

กองทุนเปิดใหม่ ข้อมูลกองทุนที่เปิดขึ้นมาใหม่ และมีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้ รวบรวมจากบริษัทที่มี ข้อมูลกองทุนออกใหม่ ทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ข่าวกองทุนใหม่ จากหนังสือพิมพ์ธุรกิจ และเว็บไซต์การลงทุนประเภทต่างๆ

  • กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ของ LH Fund สิ้นสุดการขายภายในวันที่ 26 กันยายน 2555
  • กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ของ LH Fund สิ้นสุดการขายภายในวันที่ 25 กันยายน 2555
  • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 40/12 ของ BBLAM สิ้นสุดการขายภายในวันที่ 25 กันยายน 2555
  • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 39/12 ของ BBLAM สิ้นสุดการขายภายในวันที่ 25 กันยายน 2555
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี เออาร์ ของ KAsset สิ้นสุดการขายภายในวันที่ 24 กันยายน 2555
  • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน บีบี ของ KAsset สิ้นสุดการขายภายในวันที่ 24 กันยายน 2555
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน บีโอ ของ KAsset สิ้นสุดการขายภายในวันที่ 24 กันยายน 2555
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน แซท ของ KAsset สิ้นสุดการขายภายในวันที่ 24 กันยายน 2555
  • กองทุนเปิดทหารไทย พรีเมียร์ 6 เดือน รุ่นที่ 3B ของ TMBAM สิ้นสุดการขายภายในวันที่ 24 กันยายน 2555

ทั้งนี้ จะมีการ update ให้ชมกันใน facebook ก่อนที่ https://www.facebook.com/fundsipo และเว็บไซต์ใหม่ล่าสุด กองทุนเปิดใหม่

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ