กองทุนใหม่ ช่วงนี้กำลังมาแรง

ใกล้จะปิดการ IPO แล้วสำหรับกองทุนของบัวหลวง กองอสังหาฯ ทีพาร์คโลจิสติคส์ ของบลจ.บัวหลวง เปิดจองซื้อเพิ่มทุนกองอสังหาฯทีพาร์คโลจิสติคส์วงเงินไม่เกิน 950 ล้านบาท ระหว่าง 19-23 ก.ย.นี้ ให้สิทธิเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เริ่มต้นขาย 19 กันยายน 2554 ถึง 23 กันยายน 2554 นี้

ถัดมาเป็น กองทุนเปิดซีมิโก้โกลด์ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมด ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป เริ่มต้นขาย 27 กันยายน 2554 ถึง 4 ตุลาคม 2554 นี้

กองทุนใหม่ของแอส​เซท พลัส ​2 กองทุน นางสาวจารุลักษณ์ ​เรืองสุวรรณ ​ผู้อำนวย​การอาวุ​โส ฝ่าย​การขาย​และ​การตลาด บลจ. ​แอส​เซท พลัส ​เปิด​เผยว่า ​ในวันที่ 22 กันยายนนี้ บริษัทฯ จะ​เปิด​เสนอขาย​และรับซื้อคืนรอบ​ใหม่ (Rollover) เริ่มต้นขาย 22 กันยายน 2554 ถึง 27 กันยายน 2554 นี้

สุดท้ายวันนี้ปิดที่ กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น โดยบลจ.ธนชาต เสนอขายกองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/3 (TGOV3M3) รอบการลงทุนประมาณ 3 เดือน ผลตอบแทนประมาณ 3.25% ต่อปี รับคำสั่งซื้อ-ขาย วันนี้ถึง 30 กันยายน 2554 นายสุธีร์ กิตติวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ จะเสนอขาย เริ่มต้นขาย 22 กันยายน 2554 ถึง 30 กันยายน 2554 นี้

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ กองทุนใหม่ update จ้า

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ