กองทุนเปิดใหม่ล่าสุดเดือน มกราคม 2556

จากที่ได้ลงมาในสัปดาห์ที่แล้วว่า กองทุนใหม่หมดเขตสิ้นเดือน มกราคม 2556 นั้นมีออกมากว่า 12 กองทุน วันนี้ก็มีเพิ่มมาอีก 3 กองทุนเลยทีเดียว และสิ้นสุดการไปขายวันนี้ไปกว่า 13 กองทุน โดย บลจ. กสิกรไทย และ บลจ. ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขายกองทุนเปิดใหม่ไปอย่างละ 4 กองทุนในสัปดาห์นี้ ส่วน บลจ.ธนชาติ สิ้นสุดการขายกองทุนเปิดใหม่วันที่ 29 มกราคม 2556 และ บลจ.กรุงศรี สิ้นสุดกายขายกองทุนเปิดใหม่ไปในวันที่ 30 มกราคม 2556 ไป 1 กองทุน และอีก 1 กองทุนในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556

กองทุนเปิดใหม่สิ้นสุดการขายวันนี้

 • กรุงศรีอิควิตี้ 4% พลัส 4% ทริกเกอร์ 3 – KFEQ4P4-3 ของ บลจ. กรุงศรี สิ้นสุดการเสนอขาย 5 กุมภาพันธ์ 2556
 • กรุงศรีอิควิตี้ 4% พลัส 4% ทริกเกอร์ 2 – KFEQ4P4-2 ของ บลจ. กรุงศรี สิ้นสุดการเสนอขาย 30 มกราคม 2556
 • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 4/13 ของ บลจ. บัวหลวง สิ้นสุดการเสนอขาย 29 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y4 ของ บลจ. ธนชาต สิ้นสุดการเสนอขาย 28 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M2 ของ บลจ. ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 28 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M22 ของ บลจ. ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 28 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M23 ของ บลจ. ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 28 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y66 ของ บลจ. ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 28 มกราคม 2556

กองทุนเปิดใหม่ล่าสุดเดือน มกราคม 2556

กองทุนเปิดใหม่ ที่นำเสนอไปสัปดาห์ก่อน

 • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6 เดือน 6 ของ บลจ. ฟินันซ่า สิ้นสุดการเสนอขาย 28 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิด ยูโอบี โทเทิล รีเทิร์น ทริกเกอร์ ฟันด์ 1 ของ บลจ. ยูโอบี (ไทย) สิ้นสุดการเสนอขาย 28 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BS ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 28 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน CC ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 28 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BF ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 28 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน AZ ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 28 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิด ยูโอบี เอฟไอ พลัส พลัส 6/42 ของ บลจ. ยูโอบี (ไทย) สิ้นสุดการเสนอขาย 28 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/4 ของ บลจ. ธนชาต สิ้นสุดการเสนอขาย 28 มกราคม 2556

ดูรายละเอียดที่ กองทุนออกใหม่

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ