กองทุนเปิดใหม่ กลางเดือนมกราคม 2556

เราเพียงแค่อยากนำเสนอกองทุนเปิดใหม่ ที่เป็นข้อมูลกองทุนที่เปิดขึ้นมาใหม่ และมีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้ โดยได้ทำการรวบรวมจากบริษัทจัดการกองทุนที่มี จากแหล่งข้อมูลกองทุนรวมตามเว็บไซต์ต่างๆ เป็นข้อมูลกองทุนเปิดที่นำเสนอขายใหม่ล่าสุด จากทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ที่มีการจดทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนรวมกับทาง กลต และสมาคมบลจฯ ทั้งนี้ แค่นำเสนอกองทุนเปิดใหม่ และความเคลื่อนไหววงการกองทุนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ

กองทุนเปิดใหม่ สัปดาห์นี้ ในเดือน มกราคม 2556

  • กองทุน ASP-STARS 4 China Trigger 9/9 ของ บลจ. แอสเซท พลัส สิ้นสุดการขาย 15 มกราคม 2556
  • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 2/13 ของ บลจ. บัวหลวง สิ้นสุดการขาย 15 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BQ ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน CA ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน AX ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BE ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #6 ของ บลจ. ทิสโก้ สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M15 ของ บลจ. ธนชาต สิ้นสุดการขาย 14 มกราคม 2556

โดยกองทุนเปิดใหม่สัปดาห์นี้ ตั้งแต่วันที่ 1- 16 มกราคม 2556 กลางเดือนพอดี มีการเปิดขายหลายกองทุน ซึ่งพี่ใหญ่ กสิกรไทย ก็ยังครองอันดับกองทุนรวมที่เปิดใหม่เยอะที่สุดในขณะนี้

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ