กองทุนใหม่สัปดาห์นี้ พ.ย.55

กองทุนใหม่สัปดห์นี้มีหลายบริษัทจัดการให้เลือก เริ่มกันที่เคยลงไปแล้วคือของ บลจ.เอ็มเอฟซี ที่มีเปิด IPO ถึงวันที่ 14 พ.ย.55 ทำให้มีเวลาตัดสินใจและทำการซื้อมากขึ้น แต่ระหว่างนี้ก็มีกองทุนจากหลายๆ แห่งไม่ว่าจะเป็น กสิกรไทย ธนชาต บัวหลวง แห่กันคลอดกองทุนใหม่ออกมาให้นักลงทุนได้เลือกกันหลายกอง

ดูได้จากเนื้อหา ส่วนใหญ่เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากธนาคาร พร้อมกันนี้การลงทุนในกองทุนยังมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนอีกด้วย

กองทุนใหม่สัปดาห์นี้ พ.ย.55เห็นแบบนี้แล้วไม่ลงทุนไม่ได้แล้ว ดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างในสัปดาห์นี้

  • กองทุนเปิด SPOT55S2 จาก บลจ. เอ็มเอฟซี หมดเขต IPO วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
  • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 3M1 จาก บลจ. ธนชาต หมดเขต IPO วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
  • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M7 จาก บลจ. ธนชาต หมดเขต IPO วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
  • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 48/12 จาก บลจ. บัวหลวง หมดเขต IPO วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี เอเอ็กซ์ จาก บลจ. กสิกรไทย หมดเขต IPO วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
  • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน บีเอช จาก บลจ. กสิกรไทย หมดเขต IPO วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน บีเอส จาก บลจ. กสิกรไทย หมดเขต IPO วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
  • กรุงศรีตราสารหนี้ 6M42 – KFFIX6M42 จาก บลจ. กรุงศรี หมดเขต IPO วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

ดูข้อมูลและรายละเอียด พร้อมหนังสือชี้ชวนได้ที่ กองทุนเปิดใหม่

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ