กองทุนใหม่ พฤศจิกายน 56

ช่วงนี้หายไปนาน แต่ก็มีกองทุนรวมเปิดใหม่หลายกองทุน โดยในเดือนตุลาคม 56 ที่ผ่านมา มีกองทุนรวมที่เปิดใหม่อยู่กว่า 36 กองทุนด้วยกัน นี่ขนาดมีกองทุนที่ตกสำรวจไปหลายกองทุน แต่ก็ยังถือว่า เยอะมากเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่มีกองทุนใหม่เพียง 20 กว่ากองทุนเท่านั้น

มาดูกองทุนเปิดใหม่ ของสัปดา์ห์นี้กันดีกว่า ว่ามีอะไรกันบ้าง

  • กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน โดย กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 6 พฤศจิกายน 2556
  • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 46/13 โดย บัวหลวง สิ้นสุดการขาย 5 พฤศจิกายน 2556
  • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน DE โดย กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 4 พฤศจิกายน 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน DJ โดย กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 4 พฤศจิกายน 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน AO โดย กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 4 พฤศจิกายน 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CE โดย กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 4 พฤศจิกายน 2556
  • กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน G โดย กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 4 พฤศจิกายน 2556
  • กองทุนเปิดธนชาต Monthly Income Fund โดย ธนชาต สิ้นสุดการขาย 4 พฤศจิกายน 2556
  • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M42 โดย ธนชาต สิ้นสุดการขาย 4 พฤศจิกายน 2556

กองทุนเปิดใหม่ กองทุนใหม่ กองทุนออกใหม่ กองทุน ipo

กองทุนรวมเปิดใหม่เหล่านี้ เพื่อนักลงทุนโดยเฉพาะ http://www.fundsipo.com/newfundstoday

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ