กองทุนใหม่ ปี 2556

กองทุนเปิดใหม่ปีนี้มาแรง เริ่มอาทิตย์แรกก็แข่งขันกันกว่า 4 บริษัทจัดการแล้ว เริ่มต้นมาด้วยพี่ใหญ่อย่าง กสิกรไทย เปิดกองทุนใหม่มา 3 กองทุน ตามมาด้วย บลจ.บัวหลวง บลจ.ธนชาติ และบลจ.ฟินันซ่า เปิดอย่างละ 1 กองทุน มีให้นักลงทุนทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าเลือกหากันได้แล้ววันนี้

กองทุนเปิดใหม่ เดือนมกราคม ปี 56

  • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 1/13 จาก บลจ. บัวหลวง สิ้นสุดการเปิดขายวันที่ 8 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BP จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการเปิดขายวันที่ 7 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน BZ จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการเปิดขายวันที่ 7 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BD จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการเปิดขายวันที่ 7 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M14 จาก บลจ. ธนชาต สิ้นสุดการเปิดขายวันที่ 7 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3 เดือน 6 จาก บลจ. ฟินันซ่า สิ้นสุดการเปิดขายวันที่ 7 มกราคม 2556

ดูรายละเอียดที่ กองทุนเปิดใหม่ ปี 56

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ