กองทุนใหม่ ทิสโก้ สเปเชี่ยล โบนัส 7

บลจ.ทิสโก้ส่งกองทุน “ทิสโก้ สเปเชี่ยล โบนัส 7” เน้นลงทุนทั้งในตราสารหนี้คุณภาพ และหุ้นพื้นฐานดีอีกไม่เกิน 30% ตั้งเป้าทำกำไร 6% ภายใน 1 ปี เปิดไอพีโอ 5-15 พ.ย. 55 ซึ่งนายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า

เพื่อตอบโจทย์การลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสม TISCO Wealth จึงเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ สเปเชี่ยล โบนัส 7 (TISCO Special Bonus Fund 7) ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุน โดยกองทุนดังกล่าวจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นหลัก และส่วนที่เหลือจะลงทุนในหุ้นในประเทศอีกไม่เกิน 30% โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรไว้ที่ 6% ภายใน 1 ปี

ทั้งนี้ TISCO Wealth ระบุว่ากองทุนเปิด ทิสโก้ สเปเชี่ยล โบนัส 7 เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการแสวงหาผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงิน แต่ยังคงเน้นการลงทุนในแบบที่มีความเสี่ยงไม่สูงนัก โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นอายุประมาณ 1 ปี และจะแบ่งสัดส่วนไม่เกิน 30% ลงทุนในหุ้นไทย เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากราคาหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกเหนือจากการลงทุนในตราสารหนี้เพียงอย่างเดียว โดยตลาดหุ้นไทยนับเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าลงทุนเนื่องจากพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง ซึ่ง TISCO Wealth ยังคงคาดเป้าหมายดัชนีปี 2556 ที่ 1,450 จุด และยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกสำหรับการลงทุนในระยะ 12 เดือนข้างหน้า เนื่องจากคาดแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับสูงขึ้น ส่งผลบวกต่อกลุ่มพลังงานซึ่งมีน้ำหนักสูงถึง 20% ของน้ำหนักตลาดหุ้นไทย รวมทั้งคาดว่าตลาดหุ้นไทยจะได้รับประโยชน์จากสภาพคล่องที่ล้นระบบ ดังนั้น การลงทุนซึ่งมีการผสมหุ้นไทยอยู่ด้วยนั้นจึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนในพอร์ตการลงทุน ซึ่งการลงทุนผ่านกองทุนเปิด ทิสโก้ สเปเชี่ยล โบนัส 7 นี้จึงเป็นการตอบโจทย์การลงทุนได้เป็นอย่างดี

กองทุนใหม่ กองทุนเปิดใหม่ กองทุนรวม IPO กองทุน IPO

โดยกองทุนเปิด ทิสโก้ สเปเชี่ยล โบนัส 7 มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท มีอายุโครงการประมาณ 1 ปี หรือสามารถเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ หากสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง 6% หรือหากหน่วยลงทุน (NAV) มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.60 บาท ณ วันทำการใด โดยกองทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดในวันทำการที่ 5 นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะเสนอขายครั้งเดียว (ไอพีโอ) ตั้งแต่ 5-15 พ.ย. 2555

ที่มา www.manager.co.th / กองทุนออกใหม่

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ