กองทุนใหม่เดือนกันยายน 2555

กองทุนเปิดใหม่ ข้อมูลกองทุนที่เปิดขึ้นมาใหม่ และมีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้ ข้อมูลกองทุนที่เปิดขึ้นมาใหม่ และมีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้ รวบรวมจากบริษัทที่มี ข้อมูลกองทุนออกใหม่ ทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ข่าวกองทุนใหม่ จากหนังสือพิมพ์ธุรกิจ และเว็บไซต์การลงทุนประเภทต่างๆ

 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม จาก CIMB-PRINCIPAL สิ้นสุด IPO 7 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล จาก ING-FUND สิ้นสุด IPO 5 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน จาก KAsset สิ้นสุด IPO 5 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัสโรลโอเวอร์ 6 เดือน 1 (Roll Over) จาก FINANSA สิ้นสุด IPO 4 กันยายน 2555
 • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 34/12 จาก BBLAM สิ้นสุด IPO 4 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน เอวาย จาก KAsset สิ้นสุด IPO 3 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน บีแอล จาก KAsset สิ้นสุด IPO 3 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน เออาร์ จาก KAsset สิ้นสุด IPO 3 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี เอฟ จาก KAsset สิ้นสุด IPO 3 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิดทหารไทย พรีเมียร์ 6 เดือน รุ่นที่ 3A จาก TMBAM สิ้นสุด IPO 3 กันยายน 2555
 • กรุงศรีตราสารหนี้ 6M34 – KFFIX6M34 จาก KSAM สิ้นสุด IPO 3 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนคุ้มครองเงินต้น3 จาก KTAM สิ้นสุด IPO 31 สิงหาคม 2555

ดูข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับข่าวสารกองทุนรวม ที่ออกใหม่ IPO แบบไม่บอกใครที่นี่ ข่าวกองทุนใหม่

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ