กองทุนใหม่ ล่าสุดเดือนกันยายนนี้

ข้อมูลกองทุนเปิดใหม่ ปรับปรุงล่าสุดในเดือนกันยายน 2555 นี้ พร้อมนำเสนอกองทุนใหม่และข่าวสารกองทุนรวม สดใหม่ ทุกวันได้ที่นี่ เป็นข้อมูลที่นำไปสู่การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมได้ง่ายๆ เป็นกองทุนใหม่ที่น่าลงทุนในสัปดาห์นี้ ข้อมูลกองทุนที่เปิดขึ้นมาใหม่ และมีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้ รวบรวมจากบริษัทที่มี ข้อมูลกองทุนออกใหม่ ทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ข่าวกองทุนใหม่ จากหนังสือพิมพ์ธุรกิจ และเว็บไซต์การลงทุนประเภทต่างๆ

 • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน บีบี จาก บลจ. KAsset หมดเขตซื้อขาย 24 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน บีโอ จาก บลจ. KAsset หมดเขตซื้อขาย 24 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน แซท จาก บลจ. KAsset หมดเขตซื้อขาย 24 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิดทหารไทย พรีเมียร์ 6 เดือน รุ่นที่ 3B จาก บลจ. TMBAM หมดเขตซื้อขาย 24 กันยายน 2555
 • กรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส – KFLS20PLUS จาก บลจ. KSAM หมดเขตซื้อขาย 20 กันยายน 2555
 • กรุงศรีไลฟ์สเตจ 30 พลัส – KFLS30PLUS จาก บลจ. KSAM หมดเขตซื้อขาย 20 กันยายน 2555
 • กรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พลัส – KFLS55PLUS จาก บลจ. KSAM หมดเขตซื้อขาย 20 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิด วรรณ เฟล็กซิเบิ้ล แอ็คทีฟ ฟันด์ 2 จาก บลจ. ONE-ASSET หมดเขตซื้อขาย 20 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัสโรลโอเวอร์ 3 เดือน 1จาก บลจ. FINANSA หมดเขตซื้อขาย 19 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 26 จาก บลจ. KTAM หมดเขตซื้อขาย 18 กันยายน 2555
 • กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 51จาก บลจ. KTAM หมดเขตซื้อขาย 18 กันยายน 2555
 • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 38/12 จาก บลจ. BBLAM หมดเขตซื้อขาย 18 กันยายน 2555

ปรับปรุงล่าสุด เรารวบรวมมาให้คุณได้บนหน้าจอแล้ววันนี้

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ