กองทุนใหม่ต้นเดือนกันยายน 54

กองทุนเปิดใหม่ และข้อมูลกองทุนที่เปิดขึ้นมาใหม่นี้ นำเสนอข้อมูล IPO ของกองทุนแต่ละบริษัทจัดการ และมีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้ โดยเราทำการรวบรวมจากบริษัทที่มีข้อมูลกองทุนออกใหม่ทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ รวมมาให้เป็นหมวดหมู่ โดยแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เช่น จากหนังสือพิมพ์ธุรกิจชื่อดัง และเว็บไซต์การลงทุนของบริษัทจัดการโดยตรง

ต้นเดือนนี้มีแนวโน้มที่กองทุนจะ IPO น้อยไปซักนิด ซึ่งหลายๆ บริษัทจัดการก็ได้ออกกองทุนมาบ้างแล้ว แต่ในปัจจุบัน (10 กันยายน 2554) ก็มีกองทุนใหม่ของ บลจ.ยูโอบี ที่ยังไม่หมดเวลาทำการเสนอขาย โดยยูโอบีนั้น เสนอกองทุนใหม่น่าสนใจเป็นกองทุนเปิด ยูโอบี เอฟไอ พลัสพลัส 6/17 ซึ่งจะเปิดเสนอขาย IPO ครั้งแรกและครั้งเดียว ในระหว่างวันที่ 6-12 ก.ย.2554 นี้ ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ และเงินฝากในธนาคารพาณิชย์อายุโครงการประมาณ 6 เดือน ซึ่งจุดเด่นของกองทุนนี้คือ มีโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก รับผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา และสามารถลงทุนระยะสั้น เพียง 6 เดือนเท่านั้น

สนใจลงทุนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ธ.ยูโอบีทุกสาขา บลจ.ยูโอบี โทร. 02 676 7200 เริ่มต้นขาย 6 กันยายน 2554 ถึง 12 กันยายน 2555 นี้

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ