กองทุนใหม่กลางเดือนกันยายน 55

เสนอขายกองทุนที่เปิดใหม่ในปัจจุบัน ล่าสุด เป็นข้อมูลกองทุนที่เปิดขึ้นมาใหม่ และมีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้ รวบรวมจากบริษัทที่มี ข้อมูลกองทุนออกใหม่ ทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ข่าวกองทุนใหม่ จากหนังสือพิมพ์ธุรกิจ และเว็บไซต์การลงทุนประเภทต่างๆ

เริ่มแรก เป็นกองทุนของ บลจ.กรุงศรี ที่กำลังจะหมดเขตขายภายในวันที่ 17 กันยายน 2555 นี้เท่านั้น คือ กองทุนกรุงศรีตราสารหรี้ 6M36 โดยในวันที่ 17 นี้ กองทุนมีประมาณ 4-5 กองทุนที่กำลังจะหมดเขต IPO ช้าอดหมดเลยนะ ส่วนในวันที่ 18 กันยายน มีออกมาประมาณ 3 กองทุนด้วยกัน เป็นของ บลจ.กรุงไทย 2 กองทุน และเป็นกองทุนรวมบัวหลวงอีก 1 กองทุน ส่วนใันวันที่ 19 นั้น มีของ บลจ.ฟินันซ่า โผล่มา 1 รายการนั่นคือ กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัสโรลโอเวอร์ 3 เดือน 1 และในวันที่ 20 เคยเสนอไปแล้วคือกองทุนของ บลจ.วรรณ นั่นเอง

รายการกองทุนใหม่ล่าสุด กลางเดือนกันยายน 2555

  • กองทุนเปิด วรรณ เฟล็กซิเบิ้ล แอ็คทีฟ ฟันด์ 2 ของ บลจ. ONE-ASSET หมดเขตขายวันที่ 20 กันยายน 2555
  • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัสโรลโอเวอร์ 3 เดือน 1 ของ บลจ. FINANSA หมดเขตขายวันที่ 19 กันยายน 2555
  • กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 51 ของ บลจ. KTAM หมดเขตขายวันที่ 18 กันยายน 2555
  • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 38/12 ของ บลจ. BBLAM หมดเขตขายวันที่ 18 กันยายน 2555
  • กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 26 ของ บลจ. KTAM หมดเขตขายวันที่ 18 กันยายน 2555
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี เอคิว ของ บลจ. KAsset หมดเขตขายวันที่ 17 กันยายน 2555
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน เอที ของ บลจ. KAsset หมดเขตขายวันที่ 17 กันยายน 2555
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน บีเอ็น ของ บลจ. KAsset หมดเขตขายวันที่ 17 กันยายน 2555
  • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน บีเอ ของ บลจ. KAsset หมดเขตขายวันที่ 17 กันยายน 2555
  • กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M36 – KFFIX6M36 ของ บลจ. KSAM หมดเขตขายวันที่ 17 กันยายน 2555

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ