กองทุนใหม่ไทยพาณิชย์เปิดขายถึงสิ้นปี 55

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเสนอขายกองทุน ระหว่างวันที่ 25-28 ธ.ค. 2555 นี้เท่านั้น ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในเงินฝากธนาคารทั้ง 3 กองทุน สำหรับสิ้นปีนี้น่าสนใจทีเดียวโดยกองทุนตราสารหนี้ของไทยพาณิชย์ทั้งสามกองทุนนี้ เปิดขายวันนี้จนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น ทั้งนี้มีกองทุนเปิดใหม่ดังนี้

  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M18 (SCBFF3M18) เป็นกองทุนที่ลงทุนในเงินฝากธนาคาร PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) -Indonesia, ธนาคาร First Gulf (FGB) -UAE และธนาคาร Union National (UNB) -UAE, ตั๋วแลกเงิน บมจ.อยุธยา ออโตลีส, ตราสารหนี้ธนาคาร Itau Unibanco -Brazil, Banco Bradesco -Brazil และพันธบัตรรัฐบาลเม็กซิโก โดยกองทุนมีอายุโครงการประมาณ 3 เดือน และมีขนาดโครงการ 10,000 ล้านบาท
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M21 (SCBFF6M21) เป็นกองทุนที่ลงทุนในเงินฝากธนาคาร PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) -Indonesia, ธนาคาร First Gulf (FGB) -UAE และธนาคาร Union National (UNB) -UAE, ตราสารหนี้ธนาคาร Banco Santander -Brazil, ธนาคาร Itau Unibanco -Brazil, ธนาคาร Sber -Russia และหุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารธนชาต (TBANK) โดยกองทุนมีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน และมีขนาดโครงการ 10,000 ล้านบาท
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 1Y62 (SCBFF1Y62) เป็นกองทุนที่ลงทุนในเงินฝากธนาคาร Standard Chartered -Singapore และธนาคาร First Gulf (FGB) -UAE, ตราสารหนี้ธนาคาร Banco Santander -Brazil, ธนาคาร Itau Unibanco-Brazil, ธนาคาร VTB Bank -Russia, ธนาคาร Standard Bank of South Africa (SBSA) -South Africa และธนาคาร Emirates NBD -UAE โดยกองทุนมีอายุโครงการประมาณ 1 ปี และมีขนาดโครงการ 10,000 ล้านบาท

ดูรายละเอียดที่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หรือดูรายละเอียด กองทุนใหม่ ได้ที่นี่ที่เดียว

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ