กองทุนเปิดใหม่สิ้นเดือน มกราคม 56

กองทุนใหม่ สัปดาห์นี้ ที่กำลังจะเข้าใกล้สิ้นเดือนมกราคม 2556 มีหลายกองทุน คร่าวๆ ก็ 12 กองทุนเข้าไปแล้วตอนนี้

 • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6 เดือน 6 จาก บลจ. ฟินันซ่า สิ้นสุดการขาย 28 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิด ยูโอบี โทเทิล รีเทิร์น ทริกเกอร์ ฟันด์ 1 จาก บลจ. ยูโอบี (ไทย) สิ้นสุดการขาย 28 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BS จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 28 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน CC จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 28 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BF จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 28 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน AZ จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 28 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิด ยูโอบี เอฟไอ พลัส พลัส 6/42 จาก บลจ. ยูโอบี (ไทย) สิ้นสุดการขาย 28 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/4 จาก บลจ. ธนชาต สิ้นสุดการขาย 28 มกราคม 2556
 • กรุงศรีอิควิตี้ 4% พลัส 4% ทริกเกอร์ 1 – KFEQ4P4-1 จาก บลจ. กรุงศรี สิ้นสุดการขาย 25 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน #5 จาก บลจ. ธนชาต สิ้นสุดการขาย 24 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ทริกเกอร์ 8%#1 จาก บลจ. ทิสโก้ สิ้นสุดการขาย 22 มกราคม 2556
 • กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย ทริกเกอร์ 10% 8 จาก บลจ. ไอเอ็นจี สิ้นสุดการขาย 22 มกราคม 2556

รายละเอียดกองทุนรวม พร้อมทั้งหนังสือชี้ชวน ที่ กองทุนเปิดใหม่

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ