กองทุนใหม่รับวาเลนไทน์

กองทุนทุนใหม่ในเดือนแห่งความรักปีนี้ มีหลายกองทุน ส่วนใหญ่เป็นกองทุนตราสารหนี้ ที่ลงทุนระยะสั้นๆ ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝาก และมีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง น่าสนใจลงทุนยิ่ง โดยเฉพาะกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศหลายกอง สำหรับกองทุนใหม่สัปดาห์นี้เปิดตัวมาอย่างมากมายถึง 15 กองทุนด้วยกันดังนี้

กองทุนเปิดใหม่ IPO สัปดาห์นี้ เปิดขายกันกว่า 15 กองทุนทีเดียว โดยแบ่งเป็น มากไปน้อยสุดคือ บลจ.ไทยพาณิชย์ และ บลจ.กสิกรไทย แบ่งไปอย่างละ 4 กองทุน ส่วนด้าน บลจ.ฟินันซ่า และ บลจ.ทิสโก้ ก็แบ่งไปตามสัดส่วนอย่างละ 2 กองทุน ด้าน บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บลจ.ธนชาต และ บลจ.กรุงศรี ตามมาติดๆ อย่างละ 1 กองทุนใหม่ รวมกองทุนใหม่ 15 กองทุน

 • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 8/13 จาก บลจ. ทิสโก้ สิ้นสุดการขาย 19 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6 เดือน 5 จาก บลจ. ฟินันซ่า สิ้นสุดการขาย 19 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #9 จาก บลจ. ทิสโก้ สิ้นสุดการขาย 19 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3 เดือน 5 จาก บลจ. ฟินันซ่า สิ้นสุดการขาย 19 กุมภาพันธ์ 2556
 • กรุงศรีตราสารหนี้ 6M55 – KFFIX6M55 จาก บลจ. กรุงศรี สิ้นสุดการขาย 18 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M19 จาก บลจ. ธนชาต สิ้นสุดการขาย 18 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M5 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการขาย 18 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M25 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการขาย 18 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M26 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการขาย 18 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y69 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการขาย 18 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BV จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 18 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน CF จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 18 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน BC จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 18 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BI จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 18 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 3 จาก บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สิ้นสุดการขาย 18 กุมภาพันธ์ 2556

สำหรับรายละเอียดผลตอบแทน และราคาขั้นต่ำในการซื้อขาย ดูได้จากรายละเอียดกองทุนเปิด IPO

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ