กองทุนใหม่มีนาคม

สำหรับ กองทุนเปิดใหม่เดือนมีนาคม เริ่มต้นที่ 3 กองทุนในสัปดาห์นี้ โดยสัปดาห์นี้ปิดการขายไปแล้วถึง 11 กองทุน หากทำการซื้อขายภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ยังได้อยู่ทั้ง 11 กองทุนเพราะหมดเขตวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 56 นี้ แต่หลังจากนั้นก็รอลุ้นกองทุนใหม่ 3 กองทุนนี้ต่อ

  • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6 เดือน 1 จาก บลจ. ฟินันซ่า หมดเขตขาย 5 มีนาคม 2556
  • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M19 จาก บลจ. ธนชาต หมดเขตขาย 4 มีนาคม 2556
  • กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 8 จาก บลจ. ธนชาต หมดเขตขาย 1 มีนาคม 2556

ดูรายละเอียดที่ กองทุนรวมเปิดใหม่

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ