กองทุนใหม่ธันวาคม 2555

ต้นเดือนนี้มีหลายกองทุนเปิดใหม่ ให้ตัดสินใจเป็นเจ้าของกัน เริ่มต้นที่ บลจ. ไทยพาณิชย์ เปิด IPO มา 3 กองทุน ส่วนกสิกรไทย ก็ไม่น้อยหน้าทีเดียว เปิด 3 กองทุนเท่ากัน ส่วน กองทุนกรุงศรี ก็ออกมาเรื่อยๆ ทุกเดือนเลยก็ว่าได้ ล่าสุดเป็นของ บลจ.บัวหลวง และ บลจ. ทิสโก้ ตามกันมาเรื่อยๆ สำหรับกองทุนใหม่ของ บลจ.ฟินันซ่า และ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ก็ยังมีให้เห็นอยู่บ่อยๆ ไม่ขาดสาย

กองทุนใหม่ Update ต้นสับดาห์นี้

 • กรุงศรีตราสารหนี้ 6M46 – KFFIX6M46 จาก บลจ. กรุงศรี สิ้นสุด IPO วันที่ 3 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y58 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ สิ้นสุด IPO วันที่ 3 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M17 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ สิ้นสุด IPO วันที่ 3 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M14 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ สิ้นสุด IPO วันที่ 3 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M11 จาก บลจ. ธนชาต สิ้นสุด IPO วันที่ 3 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน F จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุด IPO วันที่ 3 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน AD จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุด IPO วันที่ 3 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BA จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุด IPO วันที่ 3 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม จาก บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สิ้นสุด IPO วันที่ 4 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6 เดือน จาก บลจ. ฟินันซ่า สิ้นสุด IPO วันที่ 7 ธันวาคม 2555
 • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 52/12 จาก บลจ. บัวหลวง สิ้นสุด IPO วันที่ 11 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #6 จาก บลจ. ทิสโก้ สิ้นสุด IPO วันที่ 13 ธันวาคม 2555

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ