กองทุนใหม่ช่วง มีนาคม 56

ช่วงนี้กองทุนใหม่ออกมากันมาก แข่งขันกันดุเดือด ภายในเดือนมีนาคม 2556 นี้กองทุนใหม่ที่มีการนำเสนอ IPO ไปแล้วมีมากกว่า 40 กองทุน และอาจจะมีเพิ่มมาเรื่อยๆ อีกเยอะ นี้หากนับจำนวนดูแค่อาทิตย์เดียวก็มีมากกว่า 10 กองทุนกันเลยทีเดียว เรียกว่า มีเฉลี่ยแล้ววันละ 2 กองทุนเลย

 • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 13/13 ของ บลจ.บัวหลวง สิ้นสุดการเสนอขาย 19 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3 เดือน 1 ของ บลจ.ฟินันซ่า สิ้นสุดการเสนอขาย 19 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน 4 ของ บลจ.ธนชาต สิ้นสุดการเสนอขาย 19 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 1Y2 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y73 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M30 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M29 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • CIMB-PRINCIPAL TG8P4 ของ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BY ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน CH ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน BE ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BK ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y4 ของ บลจ.ธนชาต สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 12/13 ของ บลจ.บัวหลวง สิ้นสุดการเสนอขาย 12 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M8 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 11 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M28 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 11 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M29 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 11 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y72 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 11 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BX ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 11 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดเค ฟอร์เรน โน้ต 3 เดือน B ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 11 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดเค ฟอร์เรน โน้ต 6 เดือน C ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 11 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BJ ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 11 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y5 ของ บลจ.กรุงศรี สิ้นสุดการเสนอขาย 11 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M22 ของ บลจ.ธนชาต สิ้นสุดการเสนอขาย 11 มีนาคม 2556

ดูรายละเอียดที่ กองทุนออกใหม่

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ