กองทุนใหม่ของกสิกรไทย

มาแล้ว กองทุนเปิดกสิกรไทย เปิดกองทุนใหม่หลายกองในอาทิตย์นี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่น่าลงทุนและมีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง แถมเป็นกองทุนระยะสั้นๆ 3 เดือนมากมาย และให้ดอกเบี้ยมากกว่าเงินฝากหลายกองทุน ยอดเงินลงทุนขั้นต่ำไม่มาก ตั้งแต่ 5,000 บาทไปจนถึงหลักล้านบาท

ซึ่งกองทุนเปิดกสิกรไทยแรกเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่น่าลงทุนและมีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง ชื่อว่า กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน EW หรือ KFI3MEW กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เต็มจำนวน 100% และให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.25% ต่อปี ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท

กองทุนต่อมาเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่น่าลงทุนและมีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง ชื่อว่า กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน AO หรือ KEFF6MAO กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เต็มจำนวน 100% และให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.75% ต่อปี ลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

ต่อมาเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่น่าลงทุนและมีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง ชื่อว่า กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี AA หรือ KEFF1YAA กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เต็มจำนวน 100% และให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 3.00% ต่อปี ลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

สนในลงทุนในกองทุนเปิดกสิกรไทยได้ที่นี่แล้ว หมดเขตการเปิดขายวันที่ 13 ตุลาคม 57 นี้เท่านั้น รีบๆ กันหน่อยเด้อ

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ